AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Fjernvarmeutbygging

  Fjernvarme i Sarpsborg

  Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg ble åpnet i 2010. Fjernvarmeområdet strekker seg nå fra Borregaard i øst til Kalnes i vest og omfatter i tillegg sentrum, Tunejordet og deler av Grålum. Innenfor dette området er det tre ulike fjernvarmenett med tilhørende produksjonssentraler.
 • pellygata

  Pellygata - grønn sykkel og kollektiv gate

  Det skal gjennomføres tiltak med fokus på framkommelighet for kollektivtrafikk og sykkel i Pellygata. Kommunen ønsker også å se på grønnstruktur og heve kvaliteten i området.
 • varmepumpe

  ENØK i kommunale bygg

  I perioden 2008-2014 har Sarpsborg kommune redusert sitt energiforbruk med omtrent 22 prosent, samt jobbet aktivt for omlegging til fossilfrie energikilder.
 • IMG_3699

  Garasjesalgdagen

  Garasjesalgdagen er et initiativ for å få flere til å oppdage verdien av gjenbruk. Brukte gjenstander som møbler, klær, leker og sportsutstyr kan ha stor verdi for andre.
 • hage

  Innsamling av hageavfall fra husholdninger

  Innsamling av hageavfall fra husholdningene ble gjennomført som et prøveprosjekt i en liten del av Sarpsborg. Det ble så godt mottatt av innbyggerne at det nå er utvidet til flere områder i kommunen.
 • plastinnsamling

  Økt kildesortering i kommunale bygg

  Nå er det innført felles avfallsløsning og økt kildesortering i kommunale bygg i Sarpsborg. Tidligere hadde kommunen bare tilbud om kildesortering av papir ved egne virksomheter.
 • nei-takk

  Alle husstander fikk tilsendt klistremerker for reservasjon mot reklame og gratisaviser i 2011

  For å spare miljøet for mye unødvendig papirbruk og kasting av reklamemateriell skal det bli lett for alle husstander å reservere seg. Kommunen sendte ut ''nei takk'' merker til alle husstander i Sarpsborg.
 • plastinnsamling_3

  Innføring av plastsortering i Sarpsborg

  Utsortering av plast i alle husstander kom på plass sommeren 2011. Ordningen har vært vellykket, og plasten som sorteres ut er av ren og god kvalitet.
 • KlimAvis

  KlimAvis - et prosjekt i klimakommunikasjon

  En 9. klasse ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg jobbet i 2011 med klimakommunikasjon. Ungdommene gav ut et lørdagsbilag til Sarpsborg Arbeiderblad. Parallelt med arbeidet med avisa, laget de en blogg.
 • klimaostfold[1]

  Interkommunalt samarbeid om gjennomføring av klima- og energitiltak

  Klima Østfold er et kommunalt samarbeidsprosjekt som setter fokus på grønn balanse i fylket vårt. 16 kommuner, deriblant Sarpsborg, drar i flokk med klare mål for øye: Å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge gjennom effektive miljøtiltak slik at alle kan bidra - kommuner såvel som innbyggere.