AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • klimaostfold[1]

  Interkommunalt samarbeid om gjennomføring av klima- og energitiltak

  Klima Østfold er et kommunalt samarbeidsprosjekt som setter fokus på grønn balanse i fylket vårt. 16 kommuner, deriblant Sarpsborg, drar i flokk med klare mål for øye: Å bevisstgjøre, engasjere og tilrettelegge gjennom effektive miljøtiltak slik at alle kan bidra - kommuner såvel som innbyggere.
 • inspiria

  Inspiria - et nytt Science Center i Sarpsborg

  Inspiria Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter på Grålum i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.
 • Are Buraas

  Midlertidighet som strategi for byutvikling

  Sarpsborg feirer 1000-årsjubileum i 2016, og det er konkrete planer for opprustning av sentrum frem mot byjubileet. Kreativ byutvikling er en del av dette, og midlertidighet skal brukes som en strategi i byutviklingen.
 • plansamarbeidet

  Plansamarbeidet i Oslo og Akershus

  Delta i regionalt planarbeid for å sikre en lokaliseringspolitikk som bygger opp om kollektivtrafikken.
 • Sedumtak_Helsfyr juni 2014 med jordhumle2

  Grønne tak

  Som del av Framtidens byers pilotprosjekt på grønne vegetasjonsdekkede tak, har Bymiljøetaten, Oslo kommune anlagt et testtak på Bymiljøetatens lokaler på Helsfyr i Oslo. Taket i Oslo har fokus på sommer- og vinteroverlevelse, og omfatter både ekstensive felter med sedum (planter i bergknappslekten) og semi-intensive torvfelter med gress.
 • SMIOlogo

  Smidig mobilitet i Oslo

  Formålet med prosjektet er å øke konkurransekraften for kollektivtrafikken i forhold til personbiltrafikken ved å gjøre kollektivtilbudet i hovedstadsområdet mer attraktivt og bedre tilpasset etterspørselen.
 • huset

  Klima- og energifondet fremmer energieffektivisering og -omlegging

  Kommunen "feier for egen dør" ved utfasing av oljefyring og krav til passivhusstandard i egne bygg, men det gjenstår en stor utfordring når det gjelder andre deler av den eksisterende bygningsmasse. Klima- og energifondet er Oslo kommunes viktigste virkemiddel for å fremme en mer klimanøytral bygningsmasse i Oslo.
 • Catch MR - 2

  Catch - MR

  Interreg IVC prosjektet CATCH-MR ble gjennomført med Oslo kommune og Akershus som partnere, i perioden 2010-2012.
 • Undergrunnsprosjektet

  Jord, grus, leire, sand, fjell og fyllmasse, men også ledninger, kabler, tunneler, p-hus, energibrønner, grunnvann og mye mer. Oslo kommune har startet opp et eget "undergrunnsprosjekt" for økt kunnskap om undergrunn i Oslo.
 • Samarbeid om sentrum - BID

  Miljøverndepartement imøtekom i 2012 søknad fra Norsk Sentrumsutvikling (NSU) om statlig tilskudd til et treårig prosjekt for utredning og utprøving av en modell (BID) for å styrke næringsfelleskap i norske bysentra med 4 pilotbyer.