AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Framtidens byer

 • By-/ stedsutvikling

Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Programmet Framtidens byer har hjulpet bykommunene med å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • 1310 SKANSKA_Bjørndalen_fremtidens_bydel_-_info[2]_Side_03

  Bjørndalen

  Bjørndalen er valgt som Framtidens bydel i Kristiansand og er et nytt, større utbyggingsområde øst for sentrum med et sammensatt program av bolig, næring og offentlige institusjoner. Prosjektet har satt seg høye ambisjoner i forhold til å oppnå redusert klimagassutslipp på områdenivå og vil strekke seg lang i å utvikle nye arkitektoniske og tekniske løsninger for å nå dette målet.
 • 1-Flyfoto 1935

  Områdeprosjekt Indre Arna

  Det tar 10 minutter med tog og 25 minutter med bil mellom Indre Arna og Bergen sentrum. Dette er derfor et fint sted å legge boliger og arbeidsplasser som kan avlaste Bergen sentrum. Men jernbanens plassering skaper utfordringer for utviklingen av bydelssenteret.
 • Hamang elveamfi

  Hamang – klimavennlig forvandling i Sandvika

  Når E16 legges i tunnel skal industriområdet Hamang forvandles til et klimavennlig bo- og arbeidssted – nær Sandvika stasjon og med Sandvikselva som den blåe attraksjonen.
 • Brøsetplan_perspektiv8

  Brøset-området som klimanøytral bydel

  Det overordnede målet for pilotprosjektet på Brøset er å skape et bysamfunn der hver innbygger forårsaker et CO2-utslipp på mindre enn 3 tonn pr. år - mot 8-11 tonn i dag. Bydelen planlegges for ca 1 800 boliger og 4 000 innbyggere.