Framtidens bygder

 • Ti råd for den klimavennlige bygdebyen

  04.11.2015

  Ti utvalgte småkommuner har siden 2012 deltatt i det nasjonale forbildeprogrammet Framtidens bygder i regi av Norske arkitekters landsforbund, ZERO og TreFokus. På årets Zerokonferanse overrakte ordførerne fra Framtidens bygder sine råd og erfaringer til stortingspolitikerne.

 • Gode forutsetninger for å lykkes i Fosnavåg

  29.06.2015

  Parallelloppdraget "Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg" er avsluttet og evalueringsrapporten er nå ferdigstilt. I Norske arkitektkonkurranser (NAK) nr. 458 kan du lese mer om de tre forslagene.

 • Visjoner for det nye, bærekraftige Fosnavåg

  28.04.2015

  28. april ble de tre forslagene i parallelloppdraget om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg lagt frem.

 • Klimavennlig stedsutvikling i teori og praksis

  22.04.2015

  13. og 14. april arrangerte Framtidens bygder, i samarbeid med SustainCo, en fagdag om klimavennlig stedsutvikling med påfølgende studietur til Västra hamnen i Malmø.

 • Fagdag om klimavennlig stedsutvikling

  08.04.2015

  Mandag 13. april arrangerer Framtidens bygder en fagdag om klimavennlig stedsutvikling i Arkitektenes hus i Oslo.

 • Startskudd for ny bærekraftig bydel i Fosnavåg

  17.02.2015

  Stort engasjement på oppstartsseminar for parallelloppdraget i Fosnavåg

 • Tre team valgt ut til å delta i parallelloppdrag om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg

  06.02.2015

  Herøy kommune mottok i alt 16 søknader om å delta i parallelloppdraget om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg. Byutviklingsprosjektet er et pilotprosjekt i Framtidens bygder, som er et samarbeid mellom NAL, TreFokus og miljøstiftelsen Zero.

 • Null utslipp og lokalt trevirke

  19.11.2014

  Ambisjonene for Engeslandstunet er høye, noe som vekket interessen hos deltakerne på årets Zerokonferanse. Engeslandstunet inngår blant de 10 utvalgte pilotprosjektene i satsingene Framtidens bygder som drives av NAL i samarbeid med TreFokus og miljøstiftelsen ZERO.

 • Parallelloppdrag - bærekraftig byutvikling i Fosnavåg.

  10.11.2014

  Herøy kommune har utlyst et parallelloppdrag om bærekraftig byutvikling i Fosnavåg i Herøy kommune.

 • Lær om Framtidens bygder

  20.10.2014

  Hvordan jobber Iveland, Harestua, Mosjøen, Rakkestad, Norddal og Flakstad for å bli klimasmarte bygder? Dette kan du lese mer om i den nye publikasjonen "Framtidens bygder – del 1" som gir et innblikk i de seks første pilotprosjektene som er med i satsningen.

 • Engeslandtunet har engasjert Snøhetta

  14.10.2014

  Mandag 6. oktober skrev Engeslandtunet SA under en kontrakt med Snøhetta om mulighetsstudie for ny butikk, aktivitetshus og leiligheter på Engesland i Aust-Agder. Målet er å utvikle et prosjekt med høy miljøprofil og bruk av lokalt trevirke. Prosjektet er en del av Framtidens bygder og i begynnelsen av november sparkes prosessen i gang med en felles workshop i Snøhettas lokaler på Vippetangen i Oslo.

 • Fra tilfeldig til planlagt utvikling

  03.07.2014

  De norske bygdene har vokst frem på en ganske tilfeldig måte. I dag og i framtiden må stedenes identitet i større grad planlegges og formes. Det å få bygdene mer bærekraftige krever bedre strategi, og en vilje til å ta valg, sier forsker Jørn Cruickshank.

 • Bygda har kommet for å bli

  23.01.2014

  Denne uken var 48 deltakere i prosjektet Framtidens bygder samlet til to-dagers oppstartsseminar ved Harestua på Hadeland. Hvordan kan den enkelte bygd bli et attraktivt sted å bo og leve i på en bærekraftig måte? Dette fikk de ulike pilotprosjektene mulighet til å diskutere, samt å få inspirasjon og innspill til løsninger.

 • Ti bud for kystbyen Brekstad

  19.11.2013

  Evalueringsrapporten for parallelloppdraget er nå klar. Essensen i de tre besvarelsene er samlet i ti enkle og konkrete råd, "Ti bud for kystbyen Brekstad". Evalueringskomiteen har anbefalt kommunen å bruke rådene som retningslinjer for det videre reguleringsarbeidet.

 • Fem nye kommuner skal vise vei

  14.11.2013

  Engesland, Kviteseid, Dombås, Fosnavåg og Brekstad er i høst tatt opp som nye pilotprosjekter i den nasjonale satsingen Framtidens bygder. Nå skal de vise hvordan man kan planlegge og bygge bærekraftige og klimavennlige tettsteder, og dermed være forbilder og inspirasjon for andre.

 • Dårlig tid i Brekstad

  01.11.2013

  Brekstad, en liten by ytterst i Trondheimsfjorden, er planlagt å vokse med 35 % som følge av kampflybasen på Ørlandet. Det vil si rundt 2000 flere innbyggere som ønsker å bo sentralt, nær arbeidsplass, skoler, kultur- og idrettsanlegg. Kommunal Rapport har tatt en prat med ordføreren i Ørland kommune og prosjektleder i Framtidens bygder om målene og fremdriften for prosjektet.

 • Kystbyen Brekstad nytt pilotprosjekt i Framtidens bygder

  14.10.2013

  Tettstedet Brekstad, ytterst i Trondheimsfjorden, skal i løpet av få år bli en kystby med urbane kvaliteter. Viljen til å sette klima og miljø som viktige premisser for den videre utviklingen har vært avgjørende for at Brekstad nå er valgt ut som nytt pilotprosjekt i Framtidens bygder.

 • Friske midler til Framtidens bygder

  27.06.2013

  Torsdag ble det kjent at prosjektet Framtidens bygder har fått tilsagn om to millioner fra Kommunal- og regionaldepartementet til en utvidelse av programperioden.

 • Tuvalu arkitekter og ATSITE vant konkurransen i Norddal

  26.06.2013

  Juryen valgte Tuvalu + AtSite sitt prosjekt Verdsarv Dalsbygda som vinner av den tverrfaglige arkitektkonkurransen "Verdsarvbustaden" som Møre og Romsdal arkitektforening arrangerte i samarbeid med NAL.

 • Vellukka oppstartsseminar for Verdsarvbustaden

  11.01.2013

  09. og 10. januar 2013 var til saman 12 frå dei deltakande teama samla til 2 dagars workshop i Norddal.

kontakt

 • Alf Waage
  Prosjektleder
  Tlf: 95 88 94 18
  E-post

  Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1