Framtidens bygg

 • Buildings of the Future

  21.03.2016

  A total of 31 pilot projects – buildings and areas – have participated in the initiative Buildings of the Future, led by the National Association of Norwegian Architects. An important element of this programme has been developing pilot projects within planning and architecture that pave the way for smart and environmentally friendly solutions in the future. Now the publication about the project is printed also in English, to make the results and experience available for a wider public.

 • Tre tvers igjennom

  08.09.2015

  – Dette er et godt eksempel på at vi mener alvor med å handle lokalt i Trondheim, understrekte ordfører Rita Ottervik i sin tale da hun fredag 28. august offisielt åpnet Åsveien skole, et halvt år etter innflytting. Skolen er Trondheims første ferdigstilte pilotprosjekt i Framtidens bygg.

 • Pilotprosjekter til inspirasjon

  22.04.2015

  Tilsammen 31 bygg- og områdeprosjekter har deltatt i pilotprosjektsatsningen Framtidens bygg - NALs hittil største prosjekt. Nå er resultater og erfaringer samlet i en publikasjon hvor du får et innblikk i prosesser, prosjekter og resultater. Det er lagt vekt på å gjøre stoffet lett tilgjengelig med korte prosjektbeskrivelser, små historier, faktaopplysninger, klimagassregnskap, illustrasjoner og foto.

 • Tysk vinner i konkurransen om Sandnes rådhus

  25.03.2015

  Tirsdag 24. mars ble vinneren av den åpne plan- og designkonkurransen om Nye Sandnes Rådhus offentliggjort ved en prisseremoni Sandnes.

 • Stjerneeksempel

  12.03.2015

  Oppgraderingen av Stjernehus borettslag – tidligere Sørlandets kaldeste – er nå ferdigstilt. Prosjektet som er en av pilotene i Framtidens bygg har oppnådd meget gode resultater når det gjelder reduksjon i energiforbruk, og har stor overføringsverdi når det gjelder prosess. 10. mars ble det hele markert og feiret med Kristiansands ordfører, involverte i prosjektet, beboere og lokal-tv og radio tilstede.

 • Store vyer for Indre Arna

  18.12.2014

  Siden slutten av august har tre prosjektteam, på oppdrag av Bergen kommune, jobbet med mulighetsstudier for fremtidig byutvikling i Indre Arna. Bydelen har knapt vokst de siste 30 årene, men med nytt dobbeltspor og 10 minutter med tog til sentrum ser Bergen kommune et stort vekstpotensial i bydelen. Resultatene fra mulighetsstudiene ble lagt frem på et folkemøte i begynnelsen av november. Fellesnevneren er stor vekst og bærekraftig utvikling.

 • Pilotprosjektsamlingen i Trondheim

  12.11.2014

  Her kan du se nærmere på og laste ned presentasjonene fra samlingen 28.-29. oktober.

 • – Har bidratt til å endre byggebransjen

  10.11.2014

  Dette var konklusjonen til Øyvind Aarvig fra Kommunal- og moderniserings-departementet da han oppsummerte pilotprosjektsatsningen Framtidens bygg på samling i Trondheim i slutten av oktober. I overkant av 50 involverte i satsningen deltok for å dele erfaringer og få inspirasjon.

 • Stjernehus på Brød & Miljø frokostmøte

  03.11.2014

  Høyhuset Stjernehus i Kristiansand, et av pilotprosjektene i Framtidens bygg presenteres på Brød & Miljø frokostmøte onsdag 5. november. Boligblokken har blitt rehabilitert og energieffektivisert til et bygg som oppfyller kravene til lavenergihus klasse 1 og energimerke B. Kom på frokostmøte i Arkitektenes Hus eller følg møtet via direkte streaming.

 • Arbeidet med mulighetsstudier for Indre Arna er i gang

  30.09.2014

  I alt 19 team svarte på Bergen kommunes konkurranseutlysning om mulighetsstudier for Indre Arna. Tre team ble valgt ut før sommeren, oppstartsmøte ble avholdt på den gamle Vossebanen siste uke i august. De endelige forslagene skal leveres 31. oktober.

 • Floa-området i Fredrikstad nytt pilotprosjekt i Framtidens Bygg

  28.06.2014

  Floaområdet (totalt 134 mål) ligger i utkanten av eksisterende bysentrum i Fredrikstad og har potensial til å bli en naturlig sentrumsutvidelse. Samtidig som det skal legges til rette for god byutvikling er det viktig å ha et overordnet grep som sikrer nødvendige rammevilkår for industri- og næringsvirksomhetene i området.

 • Sandesund-Greåker godkjent som pilotprosjekt i Framtidens Bygg

  28.05.2014

  En ny kommunedelplan for Sandesund-Greåker i Sarpsborg skal utarbeides som et solid fundament for å legge til rette for en bærekraftig utvikling av området.

 • Ny sentrumsbarnehage i Sarpsborg har blitt pilot i Framtidens Bygg

  28.05.2014

  Sarpsborg kommune er i gang med å utvikle en interessant barnehage for 126 barn i ytterkant av sentrumskjernen. Biomangfold og egen matproduksjon til pedagogiske formål er også vektlagt i utformingen av bygget.

 • Framtidens bydel i Kristiansand har blitt pilot i Framtidens Bygg

  28.05.2014

  "Framtidens bydel - Bjørndalen" er et utbyggingsområde med relativt sentral beliggenhet øst for sentrum. I området skal det bygges ulike typer boliger, kontorer og offentlige institusjoner.

 • Stjernehus Borettslag nytt pilotprosjekt i Framtidens Bygg

  28.05.2014

  Etter at Stjernehuset i Kristiansand ble kåret til «Norges kaldeste borrettslag» bestemte borettslaget seg til å gjennomføre en rehabilitering og energieffektivisering av det elleve etasjers høye huset.

 • Vindmøllebakken i Stavanger har blitt pilotprosjekt i Framtidens Bygg

  28.05.2014

  Vindmøllebakken er et nytt boligkvartal basert på en nytolkning av trehusbyen i Stavanger. 16 av totalt 48 leiligheter skal samles i en kollektiv boform ("bærekraftig bofellesskap"), hvor målet er å svare på nye boligbehov og minimere forbruk av areal og ressurser gjennom fellesskap og deling.

 • Klima- og miljøministeren besøker Rådhuskvartalet i Kristiansand

  22.05.2014

  Rådhuskvartalet i Kristiansand er et av pilotprosjektene i Framtidens bygg. Fredag 23. mai får miljøvernministeren omvisning og innføring i hvordan prosjektet både møter miljøkrav og integrerer ny og gammel arkitektur.

 • - Europas beste skolebygg

  23.04.2014

  Dette mener Atle Myking, han er rektor ved Søreide skole, som ble tatt i bruk ved årsskiftet. Skolen er et av Bergens pilotprosjekter i Framtidens bygg.

 • Klimatilpasningsseminar i Fredrikstad

  11.04.2014

  I februar arrangerte Framtidens bygg et klimatilpasningsseminar for pilotprosjektene i Fredrikstad og Sarpsborg. Engasjerte foredragsholdere, varierte temaer og godt oppmøte sørget for at det ble to innholdsrike dager. Nå kan du laste ned både presentasjoner og lydfiler fra seminaret.

 • "Troll" - et resultat av godt teamarbeid

  26.03.2014

  Kontorbygget ”Troll” i Hinna park, Stavanger, ble nylig åpnet. Troll er et av pilotprosjektene i Framtidens Bygg. Eder Biesel arkitekter, Troll Næring AS og Kruse Smith Entrepenør AS fikk ros av ordfører Christine Sagen Helgø og sekreteriatet i Framtidens Bygg.

Logg inn

 
 

kontakt

 • Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder
  Tlf: 481 13 596
  E-post

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg