FRAMTIDENS BYGG - PROSJEKTER

Vålandshaugen barnehage

Ny barnehage på Våland i Stavanger med passivhusstandard, halvklimatiserte soner og miljøvennlig mat...

Brøset

På Brøset, 4 km. utenfor Trondheim sentrum, skal det utvikles en ny bydel for ca 3 500 innbyggere. D...

Østre Hageby

Grønt, universelt utformet og sentrumsnært rekkehusanlegg i Stavanger som skal være et satsningsområ...

Husabøryggen bofellesskap

På Hundvåg i Stavanger kommune er 24 boenheter med passivhusstandard ferdigstilt. Bygget er oppført ...

Kontorbygget "Troll"

I Jåttåvågen sør for Stavanger utvikles en ny bydel med miljøfokus. Bydelens flaggskip er kontorbygg...

Krisesenteret i Telemark

I Skien er et nytt krisesenter med passivhusstandard og bærekraftig bygningsdesign ferdigstilt. Pros...

Kvamstykket barnehage

Kvamstykket barnehage er en passivhusbarnehage og er det første pilotprosjektet i Tromsø som del av ...

Møllestua barnehage

Det første pilotprosjektet i Framtidens Bygg i Kristiansand er i bruk. Møllestua barnehage viser vei...

Rådalslien bofellesskap

Rådalslien bofellesskap er Bergen kommunes første passivhusprosjekt og er utført med en konstruksjon...

Åsveien skole

Gjennom en god planleggingsprosess og tett dialog mellom byggherre, prosjekterende og totalentrepren...

Heistad skole

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt ...

Søreide skole

Nye Søreide barneskole i Bergen med flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedma...

Framsenteret

Framsenteret har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverr...

Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rådhuskvartalet i Kristiansand omfatter oppføring av nybygg for sammenbygging av ett kvartal, samt r...

Havneparken Sandnes

Det gamle havneområdet i Sandnes sentrum skal gjennomgå en omfattende transformasjonsprosess frem mo...

Lislebyhallen

Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Bygg med målsetning om halvering av CO2 avtrykket i f...

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i...

Brøset-området som klimanøytral bydel

Det overordnede målet for pilotprosjektet på Brøset er å skape et bysamfunn der hver innbygger forår...

Cirka Teater: Scenekunstarena for barn

Mellom de to gamle ubåtbunkerne på Nyhavna i Trondheim ligger en nedlagt kraftstasjon som har rommet...

Fjøsangerveien 213

En arkitektonisk og miljømessig ambisiøs rehabilitering og utvidelse av et anonymt næringsbygg i Ber...

Floa

Floaområdet ligger i utkanten av eksisterende bysentrum i Fredrikstad og har potensial til å bli en ...

Bjørndalen

Bjørndalen er valgt som Framtidens bydel i Kristiansand og er et nytt, større utbyggingsområde øst f...

Nye Heimdal videregående skole

Nye Heimdal videregående skole er under planlegging i bydelen Saupstad sør for Trondheim sentrum. Sø...

Områdeprosjekt Indre Arna

Det tar 10 minutter med tog og 25 minutter med bil mellom Indre Arna og Bergen sentrum. Dette er der...

Moholt 50|50

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt. Her vil både studenter, naboer og besøkende kunne opple...

Nytt Rådhus Sandnes

Nytt Rådhus Sandnes vil være et av de første byggene i transformasjonsområdet Havneparken, som i seg...

Kommunedelplan Sandesund-Greåker

En ny kommunedelplan for Sandesund-Greåker skal utarbeides som et solid fundament for å legge til re...

Ny Sentrumsbarnehage

Sarpsborg kommune er i gang med å utvikle en ny barnehage med pedagogisk profil. Byggets sentrale be...

Gjennomføring av Skien 2020

Skien kommune har vedtatt at man innen 2020 skal gjøre bysentrum langt mer attraktivt. Dette skal sk...

Stjernehus Borettslag - oppgradering

«Sørlandets kaldeste borettslag» har gjennomført rehabilitering og energieffektivisering av et 11 et...

Vindmøllebakken

Vindmøllebakken er et nytt miljøvennlig bykvartal i Østre bydel i Stavanger. Intensjonen er å bygge ...

Nøstegaten 65A

Rehabilitering og nybygg i et av Bergens historiske trehusmiljøer viser hvordan den tradisjonelle tr...

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse alliansen vil vise at det er mulig å lage energipositive bygg selv under de vanskeligste ...

Powerhouse Brattørkaia

På Brattørkaia i Trondheim skal Powerhouse-gruppen realisere Europas nordligste kontorbygg som produ...

logo_framtidensbygg