Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

  Sist oppdatert 01.04.2019
BoBy og TAF inviterer til fagmøte om prosjektet Fremtidsbilder Trondheim sentrum 2050, tirsdag 2.april 1930 @ Rambøll, Nyhavna.

Møtet arrangeres ifm. årsmøte i BoBy. 

rodeorodeo

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

Hvordan tror du Trondheim sentrum ser ut i framtida?

Nå skal Trondheim kommune lage en ny sentrumsstrategi. Kommunen har derfor fått fire tverrfaglige team og ett forskningsprosjekt til å beskrive og visualisere hvordan de tror Midtbyen og resten av sentrum ser ut i 2050.

Hva er potensialet i Trondheim sentrum? Hva er riktig balanse mellom utvikling og vern i Midtbyen? 

Tre av teamene kommer og presenterer sitt arbeid fra paralelloppdraget (Pir II, Asplan Viak og NTNU). Etter foredragene åpnes det for innspill på hvordan Trondheim sentrum kan og bør bli i framtida.

Prosjektet er utstilt på biblioteket, på bytorget og digitalt på framtidstrondheim.nohttps://www.facebook.com/events/256055301991096/?ti=ia 
 

 

Velkommen!  

asplanviakasplanviak