Bildet viser ulike eksempler på hvordan man kan jobbe med eneboliger fra prefabrikert elementbyggeri i massivtre til tunstruktur eller mikroinfill.

Fremtidens eneboliger er tuftet på grønne verdier

Tekst Peer Bull-Hansen Sist oppdatert 30.10.2014
Ikke gå glipp av NALs dagskurs, ”Eneboligen som møter fremtiden”. Kurset besvarer problemstillinger knyttet til det å bygge miljøvennlig og kostnadseffektivt.

Eneboligen som boform er under debatt, og mye av kritikken er rettet mot eneboligens energiforbruk. Det lar seg imidlertid gjøre å bygge en enebolig som ikke trekker strøm, men tvert imot selger energi tilbake til nettet.

Kristian Edwards, SnøhettaKristian Edwards i Snøhetta har vært sentral i utviklingen av samarbeidsprosjektet Multicomfort i Larvik, der han ikke bare har forsøkt å skape et energieffektivt hus, men også tenkt på hvordan materialene som er brukt, er produsert og anvendt. Dette fører til en byggefase med minimalt miljøavtrykk. Huset produserer også gjennom sin daglige bruk, nok overskuddsenergi til å drive en elbil 10 000 kilometer i året. Edwards vil snakke om prosessene i utviklingen av en slik bygning, hvor det også var viktig at tiltakene og teknologien som ble brukt ikke skulle prege huset i for stor grad.

- Selv med de høyeste energiambisjoner, skulle dette huset føles som et hjem, forteller Kristian Edwards

 Enklere uten å bli simplere                                                                            
Ferdighusbransjen i Norge representerer for mange boliger oppført ”over natten”, med liten grad av egenart og stedstilpasning. Ferdighusene er ofte basert på prefabrikkerte elementer. Fordi det har vært en omfattende prosess å tilrettelegge for produksjonen, har dette vært forbeholdt serieproduksjon.

Jørgen Tycho, Massiv LustJørgen Tycho er sivilarkitekt og arbeider til daglig i Massiv Lust – en forholdsvis ny, men viktig aktør i norsk byggebransje. Selskapet produserer prefabrikkerte elementer i massivtre, men bruker roboter i produksjonen, basert på digitale tegninger. Dette fører til at prisen per element går kraftig ned.

På kurset "Eneboligen som møter fremtiden" ser du hvordan Massiv Lust arbeider; produksjonslinjen, samarbeidet med treleverandører, byggherrer og arkitekter. Tycho trekker frem viktigheten av å tegne for elementbyggeri allerede fra starten, og viser til hvordan man gjennom denne byggemetoden reduserer byggetid og kostnader drastisk.

- En helhetlig tenkning og en forståelse av produksjons- og byggeprosesser er nøkkelen til suksessfullt elementbyggeri, forklarer Jørgen Tycho

Kurset vil ellers ta opp den historiske utviklingen eneboligen har hatt i Norge og reflektere over hvordan boliglandskapet kan se ut i årene som kommer.

Bli kjent med resten av foredragsholderne på kurset
Knut Hjeltnes
er sivilarkitekt, og har siden oppstarten av sin egen praksis i 1988, vært en anerkjent eneboligarkitekt. Han har mottatt en rekke priser for sine bidrag til norsk eneboligarkitektur. Hjeltnes vil, med utgangspunkt i sin lange fartstid i bransjen, snakke om eneboligens vilkår i dag. Han vil komme inn på eneboligens utvikling i Norge og fortelle hvordan det er å være praktiserende arkitekt i eneboligsegmentet i dag.

Marco Schøn og Kristian Kistorp arbeider begge i Skaara arkitekter – et kontor som har vært tidlig ute med å benytte prefabrikkerte og modulbaserte løsninger i sine bygninger. De vil dele sine erfaringer om prosess- og gjennomføringsarbeidet med denne typen prosjekter.

Thomas Thorsnes er sivilarkitekt og arbeider i R21 Arkitekter. Han har arbeidet mye med eneboliger i en fortettet urban kontekst. Thorsnes vil med utgangspunkt i utvalgte prosjekter, gi oss innsyn i sine tanker og visjoner for framtiden.

Hogne Øye Sætre fra Perfekt arkitekt, og Jørn Are Vigestad Berge fra Rodeo arkitekter, har gått sammen om et prosjekt de kaller Mikroinfill. De tar utgangspunkt i tomter de fleste vil kalle ubebyggelige, og tegner superkompakte urbane boliger smekkfulle av innovative løsninger. Her vil kursdeltagere lære hvordan man kan få veldig mye ut av noe veldig lite!

På hovedbildet til artikkelen ser du øverst fra venstre:
1: Badehus på Hankø, Arkitekt: Jørgen Tycho
2: Eneboliger i tunformasjon, Gregers Grams Vei, Arkitekt: R21 Arkitekter
3: Seilduksgata 3c, Arkitekt: Perfekt arkitekt/Mikroinfill
4: Prefab på Prestmoen, Stjørdal, Arkitekt: Skaara Arkitekter
5: Enebolig på Hindsgaul, Arkitekt: Knut Hjeltnes Arkitekter