Oversiktsbilde Randaberg, Foto: NAL/Gisle Nataas

Fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 07.03.2013
Gjeler begrenset prosjektkonkurranse om utforming av "Nye Vardheim" i Randaberg sentrum, for å huse kommunens fremtidige helse- og velferdstjenester. Størrelse ca. 3-4000 m2 i tillegg til erstatning av arealer i eks. sykehjem som skal rives. 4-6 arkitekter velges ut for deltakelse i konkurransen og honoreres med NOK 150.000 hver.

Store deler av Randabergs helse- og velferdstjenester er knyttet til området Vardheim i Randaberg sentrum. Samlet bygningsmasse er på knapt 9000 m2 BRA og er oppført i flere etapper fra tidlig 70-tall fram til sent 80-tall. Vardheim skal de neste årene bygges for å huse fremtidens helse- og velferdstjenester i Randaberg. Området tenkes tilført minst 3-4000 nye m2 BRA, i tillegg kommer arealer til erstatning for eksisterende sykehjemsbygg som skal rives.

Det skal gjennomføres en arkitektkonkurranse for de videre utbyggingene som skal skje på Vardheim-området.