Illustrasjon: Martin Hvattum

Frokostseminar 12. juni – lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 24.01.2020
Følg direktestrømming fra Kulturhuset her.

Last ned og les vår nye håndbok i aldersvennlig stedsutvikling (pdf)

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi
fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som Norske arkitekters landsforbund har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bli med på frokostseminar på Kulturhuset eller følg direktestrømmingen som starter kl 08:30

 

Tid: 12. juni kl  08:30-10:30. Frokost fra kl 08:00
Sted: Kulturhuset, Youngs gate, 0181 Oslo

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Håndboka skal gi nyttige råd og praktiske tips til  kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. 

På frokostseminaret presenteres håndboka. Du får også møte noen av bidragsyterne.

Frokostseminaret er gratis, men påmelding er nødvendig. (Påmeldingsfristen er nå gått ut.)

Frokostseminaret blir direktestrømmet, deltar du på dette er påmelding ikke nødvendig.

Program
 
08:00 Frokost
08:30 Velkommen ved Jakob Linhave, Helsedirektoratet og Alf Waage, Norske arkitekters landsforbund

  • På vei mot et aldersvennlig Norge, Aina Strand, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Presentasjon av håndboken, Øystein Bull-Hansen, Norske arkitekters landsforbund
  • Betydningen av aldersvennlig planlegging, seniorforsker Karin Høyland, NTNU/Sintef Community
  • Helseknutepunkt Gulskogen, Maria Bergli, planrådgiver, Drammen kommune
  • Ingrid Køhler Knutsen, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Paneldebatt – muligheter og hindringer. Maria Bergli, Karin Høyland, Ingrid Køhler Knutsen og Øystein Bull-Hansen