Flere søkemuligheter

Frøyland og Orstad kyrkje

  Sist oppdatert 10.02.2012

Norges første universelt utformede kirke.

Korte fakta

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Interiørarkitekt: Interiørarkitekt MNIL Siri Obrestad Fuhr
  • Prosjektperiode: 2008
  • Arealforbruk: 2.100 m2

Frøyland og Orstad kirke ligger på Orstad i Klepp kommune, nær grensen til Time kommune. Kirken ble vigslet i desember 2008 og er en av de seneste kirkene bygget her i landet. Frøyland og Orstad kirke har med sine 600 sitteplasser god plass til sin menighet som fordeler seg over to kommuner.

Kirken er en typisk allbrukskirke. I tilegg til ordinære gudstjenester, brukes kirkebygget til konserter, kafé,  bryllup og andre sammenkomster.  Fleksible rom og møblering på hjul gjør variert bruk mulig. I tilegg til selve kirkerommet finnes storkjøkken, stor foajé med plass til 400 og en egen festsal i underetasjen.
Ved oppstarten av dette prosjektet ble det fattet et viktig vedtak i Time kommunestyre: "kyrkja skal byggjast i tråd med prinsippa om universell utforming. Folk skal kunna gå altergang, døypa barn, gifta og konfir- mera seg, jamvel om dei er orienterings- eller bevegelseshemma, og det utan særlege tiltak for dei" (Time kommune- styre 21/6-2005).

Slik har prosjektet hatt fokus på universell utforming gjennom hele prosjekteringsfasen og det bygde resultatet er en vakker, funksjonell og fleksibel og kirke som kan brukes av mange og til mangeartede aktiviteter. Kirken preges av at de prosjekterende og kunstnerne har fått anledning til å lage skreddersydde, integrerte løsninger tilpasset det konkrete bygget og de individuelle brukeres behov.

Universell utforming

Fremkommelighet:
Det nedsenkede amfiet i kirkerommet gjør at alteret oppfattes godt uansett hvor i rommet man sitter. Integrerte ramper sikrer tilgang til hele kirkerommet, også til koret og døpefonten som er utformet som et basseng nederst i amfiet. Det er kun løse stoler og full mulighet for rullestolbruker å sitte hvor en måtte ønske i kirkerommet.

Luftkvalitet:
Materialvalg i stolene er i samsvar med kravene fra allergikere. Ledelinjer i gulv er lagt på en slik måte at det ikke hindrer god rengjøring.

Lydforhold:
Det er valgt teleslynge som fungerer godt i hele kirkerommet, framfor individuelle mottakere. Tekster projisert på veggene bidrar også til å lette deltagelse for hørselshemmede under gudstjenesten. Utstrakt bruk av bjørk i interiøret bidrar til god akustikk.

Orienterbarhet:
En ledelinje leder fram til kirkedøren og videre inn til alteret. Både innvendig – og utvendig ledelinje er en del av den kunstneriske utsmykningen. Utvendig er den formet som en rett linje med bladkledde fliser, kombinert med ledelys. Innvendig ledelinje har tekstlige element fra bibelen. Regelmessige gulvflater og trappetrinn gjør det enklere å ta seg fram for blinde og svaksynte.
Det er bevisst jobbet med et indirekte lysinnfall og det finnes ikke direkte motlys noen steder i kirkerommet. Fra overlyset langs korridorene, trekkes lys ned langs veggene og lar det sive inn på sidene. Ved altertavlen og bønnerommet er veggen forskjøvet ut forbi hovedveggen. Dermed ledes inn sidelys inn fra en verden utenfor på steder med høy sakral tilstedeværelse. På siden av den bølgende himlingen trekkes lys ned langs veggene.

Brukermedvirkning:
Ressursgruppen for universell utforming i Time og Klepp kommune har bidratt gjennom representanter for bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, astmatikere og allergikere som har drøftet de ulike løsningene. Prosjektgruppen fremhever tverrfaglig respekt og evne til å lytte, og til å utfordre egne meninger som ett av suksesskriteriene i prosjektet: ”Mange av utfordringane ville vore meir tidkrevjande og dyrare utan denne respekten” (www.tilgjengekirka.no).

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2.100 m2

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: NOK 52,5 mill. pluss rundt 10 mill. i dugnadsinnsats.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Orstadbakken 33, Kvernaland
Sted/bydel: Orstad
Kommune: Klepp
Prosjektperiode: 2008
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kirke/krematorium , Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Klepp kyrkjelege fellesråd
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Interiørarkitekt: Interiørarkitekt MNIL Siri Obrestad Fuhr
Rådgivere: Kunstnerisk utsmykning: Per Odd Arrestad, Tor Lindrupsen, Reidun Rugland
Hovedentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Denn eprosjektbeskrivelsen er basert på informasjon fra publikasjonen Rom for alle. Den universelle utformingen i Frøyland og Orstad Kyrkje. (Husbanken, Klepp og Time. kommune) og nettstedet www.tilgjengekyrkja.no