Flere søkemuligheter

Fugletårn på Bøyaøyri

  Sist oppdatert 14.03.2012

Norges første fugletårn med rullestoltilgang.

Bøyaøyri ligger innerst i Fjærlandsfjorden. Dette er en av få fjordbunner på vestlandet som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Deltaet er viktig for ande- og vadefuglar, spesielt i vår- og høsttrekket. I alt 101 fugleartar er registert her.

Fugletårnet ble anlagt for å gi flere tilgang til opplevelsen av fuglelivet i området. Plassering og løsning er også resultat av et behov for å skjerme fuglene i reservatet fra biltrafikken på den eksisterende parkerings-/rasteplassen hvor fugletårnet ble plassert.

I innledende faser ble også vegetasjon vurdert som hegn mot biltrafikken, men da dette ikke var naturlig hjemmehørende her, ble det valgt å løse dette arkitektonisk.

Resultatet er et fugletårn som kan brukes av alle. I senere tid er plassen også brukt til formidling av andre aktiviteter - som Rundballefestivalen (se eget foto) - og prosjektet kan slik sies også til å ha bidratt til stedsutviklingen i Fjærland. 

Fugletårn_UU

Adkomst til fugletårnet skjer via et overbygget rampeanlegg. Tårnet kan slik bruke av alle også de trillende.

IMG_0160 fugletårn2


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fjærland
Kommune: Sogndal
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hytte/Fritidsbolig , Friluftsområder, turvei, vannkant

PROSJEKTTEAM

Byggherre: SNO Sogndal
Hovedentreprenør: Svein Arne Bøyum
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Artikkelen "Landets første fugletårn med rullestoltilgang" publisert på www.naturoppsyn.no.