Flere søkemuligheter

Furuset hageby

  Sist oppdatert 06.12.2018

Med forslaget " Den grønne landsby" vant Nord Arkitekter og 3RW den begrensede arkitektkonkurransen om Furuset Hageby. Juryen mener forslaget er et troverdig og nytenkende svar på landsbykonseptet og morgendagens omsorgstjeneste.

Korte fakta

  • Arkitekt: 3RW arkitekter | NORD Arkitekter

Prosjektbeskrivelse

Som et ledd i den klimavennlige byutviklingen på Furuset er det planlagt nytt sykehjem på Furuset for pleietrengende med kognitiv svikt.


Tre arkitektkontorer/team ble invitert til å delta og den begrensede arkitektkonkurransen ble gjennomført av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF i samarbeid med FutureBuilt og NAL.I konkurranseprogrammet heter det at sykehjemmet skal prosjekteres som et plusshus, at det skal planlegges med klimavennlig materialbruk og at prosjeket skal ha ekstra fokus på overvannshåndtering. Sykehjemmet er planlagt i et område som ikke er ferdig regulert. I konkurransen ble det derfor etterspurt skisseforslag.

Sykehjemmet skal utformes etter landsbykonseptet. Her skal beboerne kunne bevege seg fritt både inne og ute, men i trygge rammer og på et begrenset område. Målet er at pasientgruppen med kognitiv svikt skal få leve et så normalt liv som mulig.

Tomten ligger i et utviklingsområde med boliger, skoler, barnehager og etablert kollektivtilbud. Skrånende terreng som heller mot nordøst og høydeforskjell på inntil 12 meter, gir utfordrende
sol- og terrengforhold.

Vinnerutkastet "Den grønne landsby" etablerer to tun på ulike terrrengnivå, med hver sin identitet og funksjon. Nedre tun inneholder offentlige aktiviteter og tilbud, mens øvre tun ar en rundløype tilbyr restituerende uterom for beboerne. Anlegget er formet av sammenhengende bygningskropper med god internkommunikasjon og legger tilrette for en effektiv drift.

Fraværet av skråninger og ramper gjør at anlegget også blir lett å bevege seg i. Prosjektet gir beboerne trygge rammer da uterommene er rammet inn av bygningskropper og har to punkt for god kontroll av trafikk inn og ut av anlegget.

I skisseprosjektet legges det opp til transparente solceller i pergolaer, veggintegrerte innovative CIGS-solceller, solfangere, bruk av geovarme med reversibel varmepumpe for vannbåren
romoppvarming og eventuell kjøling og energilagring. Dette konseptet skal bearbeides og foredles videre.


PROSJEKTDETALJER

Kommune: Oslo
Status: Ideprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Sykehjem
Bygningskategori (TEK): Sykehjem
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Sykehjemsetaten | Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: 3RW arkitekter | NORD Arkitekter
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa