Gang- og sykkelbro over Skjærvagapet

  • Åpen konkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet i Lillestrøm

    23.04.2021

    Lillestrøm kommune gjennomfører en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva. Oppdragsgivers visjon er å skape et helhetlig anlegg som på tross av størrelse tilfører omgivelsene kvaliteter. Oppdragsgiver har som intensjon at konkurransen resulterer i et helhetlig grep for området med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet.

  • Arkitektkonkurranse, gang- og sykkelveibro over Skjærvagapet, Lillestrøm sentrum

    17.12.2020

    Lillestrøm kommune skal arrangere en åpen plan- og designkonkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva. Konkurransen forventes utlyst våren 2021.