Gang- og sykkelbro over Skjærvagapet

  • Arkitektkonkurranse, gang- og sykkelveibro over Skjærvagapet, Lillestrøm sentrum

    17.12.2020

    Lillestrøm kommune skal arrangere en åpen plan- og designkonkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva. Konkurransen forventes utlyst senest medio mars 2021.