Flere søkemuligheter

Universelt utformet garderobeanlegg på Malmøya

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset Sist oppdatert 10.01.2017

Ytterst på Malmøya, i naturskjønne omgivelser, ligger Solvik Camping. Et nytt servicebygg er omtenksomt innpasset på området. Terrenget er forsiktig hevet rundt bygningen, samtidig som eksisterende furutrær er bevart. Anlegget er universelt utformet og tilrettelagt for alle brukere.

Korte fakta

  • Arkitekt: Flux Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2015
  • Arealforbruk: 105 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 1000 brukere.

Personer med funksjonsnedsettelse bosatt i Oslo kan søke om plass til campingvogn eller bruke stedet på dagbasis. I 2010 rustet Oslo kommune opp bademulighetene med ny universelt utformet brygge. Det nye servicebygget ble oppført i 2015, og erstatter et sanitæranlegg som var utdatert og ikke tilfredsstilte krav til universell utforming og spesielle brukerbehov.

Området er et fredet kulturminne. Derfor er det nye sanitæranlegget plassert slik at det innpasser seg mellom de store furutrærne. Fet er fundamentert på en skånsom måte for å bevaring av berggrunnen. Anlegget er delt opp i tre mindre volumer bundet sammen av en felles utkragede baldakin med overlys. Denne oppdelingen gir siktlinjer mellom byggene for at trærne, strandvegetasjonen, sjøen og horisonten skal være synlige gjennom anlegget. Det er også sørget for terskelfri adkomst uten ramper ved å heve eksisterende terreng tett på garderobehuset.

Materialbruken og overgangen mellom dem skal hjelpe brukerne til å orientere seg i anlegget. Det er valgt naturmaterialer som har lavt vedlikeholdsbehov, og som harmonerer med de naturlige og bygde omgivelsene. Utvendige materialer er furukjerneved, galvanisert- og syrefast stål, glassfiberarmert polyester og betong.

Anlegget er kun i bruk i sommermånedene fra mai til september, men bygget er isolert med varmekabler i gulv for personer med funksjonsnedsettelser som gjør dem særlig temperatursensitive. Bygget er naturlig ventilert med automatiske takluker. Det er installert vakuumtoaletter med svært lite vannforbruk og gråvann filtreres i eget system.

Prosjektet ble nominert til Oslo Bys Arkitekturpris i 2016.

Prosess

Gjennom prosjekteringsfasen ble det gjennomført flere møter med brukergruppene, der prosjektet ble gjennomgått. Brukerne kom med spesifikke krav og ønsker, samt innspill på valgte løsninger. Det ble gjennomført brukermedvirkningsmøter i alle prosjekteringsfaser fra programmering til detaljprosjekt. I tillegg ble det avholdt møter med spesialrådgivere fra blant annet blindeforbundet.

Økonomi/merkostnader og finansiering

Prosjektet hadde en total byggekostnad på 6,5 mill. NOK inkl. mva. Tiltakshaver var Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Oslo kommune er eier av tomten. Omsorgsbygg Oslo KF og Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten stod for finansiering.

Energi

Anlegget er kun i drift i sommermånedene. Bygget er likevel isolert med varmekabler i gulv, for at personer med funksjonsnedsettelser som gjør dem særlig temperatursensitive kan bruke anlegget også på litt mer kjølige sommerdager. Isolasjonen minsker også overoppheting på veldig varme dager.

Bygget får rikelig med diffust dagslys inn gjennom mange små overlyskupler med 3-lags opal akryl, noe som minsker behovet for kunstig belysning. Flere av overlyskuplene er utstyrt med automatisert åpningsfunksjon, og sørger for god naturlig ventilasjon.

Konstruksjon og materialbruk

Byggene er i all hovedsak oppført med konvensjonelle trekonstruksjoner. De fleste overflater er kledd med furu i form av trespiler og finerplater. Betong til innvendig dekkeoverflate og fundamentskonstruksjoner er levert fra betongfabrikk kun få kilometer fra tomten.

Klimatilpasning

Siden bygget ligger i kort avstand til sjøen, er det tatt høyde for hundreårsspringflo og forventet framtidig økning i vannstandsnivå, i forhold til gulvhøyde og pelefundamentering. Nedgravde tanker for gråvannfiltrering og kloakk er forankret for å hindre eventuell oppdrift.

Universell utforming

Anlegget er spesielt i den forstand at majoriteten av brukerne har en eller annen form for funksjonsnedsettelse, der hovedmengden enten har nedsatt synsfunksjon og/eller bevegelsesfunksjon.

Det er sørget for terskelfri adkomst gjennom skånsom terrenghevning rundt bygget. Døråpninger er gitt bredde på M11 (ca.100cm bredde) for tilgang med større motoriserte rullestoler som brukerne også benytter til utendørs forflytning. Det er også avsatt større areal for å kunne snu disse stolene inne i byggene. Det er kun benyttet skyvedører. Ytterdører er utstyrt med automatisert åpningsfunksjon.

Opake overlyskupler gir diffusert lys. Kunstige lyskilder, i form av LED-lyslister, er avblendet og plassert slik at de motvirker blending. Håndløpere har innfelt lys for bedre synlighet og generell opplysning.

Materialoverganger i dekke og vegg er utformet slik at de kan benyttes til orientering: Betongramme i grunnen avgrenser prosjektet, rikelig med håndlister leder og gir støttepunkter, fotskraperister markere hver inngangsdør, Kontrasterende dørflater med rustfritt stål er tilbaketrukket fra ytterveggoverflate av mørke jernvitrolbehandlede furuspiler med mørke skyggespalter.

Innvendig er byggene organisert i sone for kommunikasjon markert med veggkledning av furufiner og høy sokkel av kontrasterende rødfargedefliser. Funksjonssoner med våtromsutrustning har veggkledning av kontrastfargede rødfargede fliser som bakgrunn for primærutrustning; servant og toalett, som er av hvit porselen. Sekundærutrustning som papirdispensere og avfallsbeholdere er utført i rustfritt stål. Innvendige dørfater er utført med kontrasterende rød farge til omrammede veggflater av kryssfiner. Gulvdekke er utført i betong med lys sandblanding slik at det framstår som lyst med stor kontrast til vegg. Betongdekket er slipt slik at steintilslag ikke blir så framtredende at det kan virke desorienterende og gjøre det vanskelig for svaksynte å finne gjenstander der.

Anlegget har to toalettrom, som har spesielt god manøvreringsplass samt dusj, for brukere med særlige forflytningshemninger som gjør at de bruker særlig lang tid med av- og påkledning og har behov for hjelpeutrustning.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 105 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 1000 brukere.
Bruttoareal (BTA): 130 m²
Bruksareal (BRA): 105 m²
Oppvarmet bruksareal: 105 m²
Antall beboere/brukere: 1000

ENERGI

Energikilder: Elektriske panelovner o.l. (Elektrisk gulvvarme)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 6500000 NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Skinnerbakken 7, 0198 Oslo
Sted/bydel: Ulvøya
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Parker og grøntanlegg , Friluftsområder, turvei, vannkant , Svømmehall / Badeanlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Idrettsbygning
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
Arkitekt: Flux Arkitekter AS
Universell utforming: Flux Arkitekter AS
Rådgivere: Ingeniørplan AS (RIB) | Tanga VVS & miljø AS (RIV) | Kreativ Elektro AS, Ski (RIE) | Ingeniørplan AS (RIBfy) | Eriksen & Horgen AS
Hovedentreprenør: Bjerk-Lind Bygg AS
Byggeledelse: Bjerk-Lind Bygg AS
Underentreprenører: AK Miljø AS Morten Ludvigsen Graveservice
Viktige miljøprodukter: -
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

http://www.flux.as/

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.