Gehl-Copenhagen - Ny masterplan for Spelhaugen

Tekst Christopher Byrne Sist oppdatert 22.03.2018
BAF har gleden av å invitere til kveldsforelesning med det københavnbaserte arkitektkontoret Gehl Architects.

Partner Eva Westermark kommer for å presentere arbeidet med masterplan for en ny, levende og bærekraftig bydel på Spelhaugen i Fyllingsdalen, Bergen. Visjonen er at Spelhaugen med utgangspunkt i det planlagte bybanestoppet skalbli en grønn bydel, med tett og lav boligbebyggelse, varierte aktiviteter og gode uterom som tilrettelegger for liv på gateplan. 

Gehl Architects er kjent for å ville skape byer hvor mennesket står i sentrum, og har et fokus på hvordan bygninger og rommet mellom dem påvirker folks livskvalitet. 

 

Tid og sted:

Onsdag 4. April, kl. 19:00 - 21:00

Olav H. Hauge på Litteraturhuset i Bergen

 

 

Vel møtt!