Flere søkemuligheter

Livssynsnøytral kulturkyrkje i miljøvennlig tre

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 19.04.2013

Geilo kulturkyrkje er sprunget ut fra idéen om møtet mellom himmel og jord, Gud og menneske. Her nyttegjøres enkle og naturlige materialer sammen. Massivtre i vegger og limtre i kirketårnet skaper gode rom og bidrar til byggets gode miljøegenskaper.

Korte fakta

  • Arkitekt: W&B arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Marianne Laa
  • Prosjektperiode: 2002 - 2011
  • Arealforbruk: 1843 m2 (oppvarmet BRA)

Prosjektbeskrivelse

Det har vært et klart mål for oppdragsgiver at kirken skal være et kulturelt møtested, og at rommene, unntatt kirkerommet skal være livssynsnøytrale. I utformingen har det vært viktig å skape gode rom for publikum og ansatte. Under det store, gresskledde hovedtaket ligger et landskap med bl.a. bårerom, administrasjon, kjøkken, innvendig kirketorg og menighetssaler. Oppå disse arealene ligger en åpen mezzanin med utsyn over kirketorget og naturen rundt.

Brutto areal er ca 1900m2 over to plan og det er arbeidet både med naturlige og miljøvennlige materialer. Ytterveggene er bygget av massivtre med relativt gode isolasjonsegenskaper. Kirketårnet er reist med limtre, der stål og limtre får mulighet til å samvirke slik at det blir en slank og sterk konstruksjon. Universell utforming er ivaretatt, også med fokus på svaksynte og hørselshemmede.

Konsept

Konseptet har sprunget ut fra idéen om møtet mellom himmel og jord, Gud og menneske. Tomta ligger sentralt på Geilo ved brua som binder sammen nordre og søndre del av stedet. Bygget er plassert nøyaktig øst / vest med alteret mot øst, noe som har stor symbolverdi for et kirkebygg. Bygget ligger på en flat gress-slette med gravplassen på søndre side. Arkitektene har i prinsippet "løftet" gress-sletta og lagt et bygg under. Fra dette jordbundne stedet løfter den skrå, stigende kjeglen seg mot himmel og guddom.

Det er mange som mener at geometri er det guddommeliges språk. Den skrå kjegleformen som ender i tårnet er ment som en hyllest til denne tanken, i tillegg til at vertikaliteten trekker blikket oppover. Det vifteformede taket som snor seg oppover i en spiralbevegelse virker verken som en kuppel eller en hvelving, men heller som en bevegelse som åpner opp mot himmelen.

Universell utforming

Det er full tilgjengelighet til alle arealer unntatt tårn og teknisk rom. Alle toaletter er rullestoltilpasset. Kirkerommet, inklusiv alterpartiet, er fleksibelt slik at det er lett å tilpasse for rullestolbrukere.Dører innvendig er 10M og terskelfrie eller med terskel som tilfredsstiller HC krav. To hovedinngangsdører har åpningsautomatikk med utvendig og innvendig bryter i forskriftsmessig høyde. Heis er plassert rett ved siden av hovedtrapp opp til andre etasje.

Akustikk- hovedhimlingens akustiske kvaliteter gjør at det kan foregå aktiviteter på hemsnivå uten at det forstyrrer kirketorget på hovednivå.  Slynger for hørselshemmede er montert i kirkerom og alle saler.

Det er valgt miljøvennlige materialer, bl.a. hensyn til allergi.

Belysning i alle arealer er svært god og spesielt i gangsoner. Overflater på gulv og trapper har god kontrast, slik at man enkelt skal kunne overganger. Skiltplan indikerer at orientering i bygget ikke burde by på noe problem i tillegg til at det er store oversiktlige arealer.

Konstruksjoner og materialbruk

Bygget er fundamentert til fjell med 62 stålkjernepeler. På peler er det støpt en 300mm tykk plate. Vegger rundt kirkerommet er plasstøpte med selvkomprimerende betong. Yttervegger er av massivtre med 250mm Rockwool Flex plate utvending som er kledd med trekledning av malmfuru som står ubehandlet.

Innvendig er betonggulv stålglattet og forseglet og fremstår som rå flater bare brutt av en ledevegg med tilhørende skiferfelt i gulvet. Mezzanindekke er av massivtre med overflate av Ask. Innvendige lette vegger er kledd med falset bjørkepanel og himling er akustisk dempet med spaltemonterte furulekter på en sort duk. Selve kirkerommet har fått en rekke akustiske elementer for å tilfredsstille krav til bla etterklang.

Byggets mest iøynefallende element er den skjeve kjeglen som snor seg opp mot toppen av tårnet. Dette er godt synlig både innvendig som utvendig. Selve konstruksjonen består av en rekke med runde stålsøyler som er montert som et skjevt kjeglesegment og teoretisk treffer spissen sin ca 100 meter over bakken. Denne stålkonstruksjonen er supplert med søyler av limtre og kledd med stående panel av malmfuru. Dette i kontrast til det liggende panelet på bygget for øvrig.

Vedlegg 2 - F3  GKK 02.112.09 (13) Vedlegg 2 - F5  Kulturkyrkja mars 2010 002 Vedlegg 2 - F6  Kulturkyrkja mars 2010 003

Energi

Fasade av glass og aluminium er Shuco system med tre lags glass som er beregnet med en u-verdi på 0,9. På dekker av prefab. og plasstøpt betong ligger det 350mm isolasjon som er tekt av torvtak.  I følge Moelven Massivtre gir dette en U-verdi på 0,14, vinduer er Nordan passiv med en gjennomsnittlig U-verdi på 0,7.

Konstruksjoner er utført med svært gode u-verdier. Bygget er prosjektert etter TEK 97, tilfredsstiller nesten TEK 07. Bygget har vannbåren varme og skal tilknyttes et nærvarmeanlegg og det er klargjort for tilkobling til dette, men foreløpig er oppvarming via el kjele.

Ventilasjonsaggregat er utstyr med gjenvinner med virkningsgrad på 84 % i tillegg til at kirkerommet er utstyrt med VAV kontroll som regulerer luftmengde etter bevegelse og CO2 mengde i rommet. Luftvekslingstallet er 1,14.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1843 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 1900 m²
Bruksareal (BRA): 1868 m²
Oppvarmet bruksareal: 1843 m²
Glassandel av bruksareal: 18 %
Kompakthetsfaktor: 0,249m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 139 kWh/m2 år. Levert energibehov: 159 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og standard klima)
Energikilder: Elektrokjel med vannbåren varme (Skal tilknyttes et nærvarmeanlegg)
Beregnet netto energibehov: 139 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 159 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 80 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 21 kWh/m²/år
Belysning: 23 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 5 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,15 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,14 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,4 (W/m²K)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 84 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 70 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 36842 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo
Sted/bydel: Geilo
Kommune: Hol
Prosjektperiode: 2002 - 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kirke/krematorium
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Hol Kirkelige Fellesråd
Arkitekt: W&B arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Marianne Laa
Rådgivere: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | DBC Elprosjekt as (RIE) | SOS Brannsikring AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA) | BDC bygg as (RIB)
Hovedentreprenør: Atlant Entreprenør AS
Byggeledelse: Oleivsgard Byggconsult AS
Underentreprenører: Moelven Massivtre (massivtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Jorunn Westad Brusletto - W&B arkitekter AS (2012)

Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av NAL som del av prosjekt "Formidling av miljøvennlige trebygg" støttet av Innovasjon Norge.