Generalforsamling 14. april

Tekst Styret i TeAF Sist oppdatert 20.03.2021
Telemark Arkitektforening arrangerer generalforsamling og medlemsmøte onsdag 14. april

Velkommen til generalforsamling på Teams med påfølgende medlemsmøte.

Innkalling og dokumenter sendes per epost som kalenderinnkalling til alle medlemmer.

Forslag til saker sendes teaf@arkitektur.no, frist for innsendelse 30. mars. 

 

Tid: Onsdag 14. april kl 19:00

Sted: Digitalt/ Teams

 

Vel møtt!