Generalforsamling 2020

  Sist oppdatert 27.05.2020
Generalforsamling i Oslo Arkitektforening vil bli avholdt i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, onsdag 17. juni kl. 17.00. Generalforsamlingen skulle vært avholdt i april, men ble utsatt som følge av COVID-19 pandemien.

Generalforsamlingen vil følge gjeldende retningslinjer for smittevern fra regjeringen.

Les regjeringens Nye råd og retningslinjer for arrangementer

Innkalling til generalforsamlingen, inkludert valgkomiteens innstilling, vil bli tilgjengelig på OAF sine nettsider senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes.

Frist for innsending av endringsforslag eller innmelding av saker er 14 dager før generalforsamling i samsvar med §2, og sendes til oaf@arkitektur.no