Generalforsamling i TAF

  Sist oppdatert 03.05.2019
TAF inviterer til generalforsamling, torsdag 9.mai kl 1830 @ Rådhussalen, Folkebiblioteket.

Etter generalforsamling blir det forelesning med Angela Deuber (Sveits) kl 1900. 

 

nal_logo_presentasjon_6

Dagsorden, generalforsamling:

1.      Godkjenning av innkalling
2.      Valg av møteleder
3.      Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
4.      Årsberetning
5.      Årsregnskap 2018 (budsjett 2019, status mht. økonomi)
6.      Valg av styre og valgkomité

Dokumentene til generalforsamlingen legges fram i møtet, samt at de kan lastes ned her på denne siden. Det blir også orientert om status for prosjektet Arkitektenes Hus i Brattørgata 4. 

Vel møtt!