"House in red concrete". Sanden + Hodnekvam

Generalforsamling og foredrag fra Sanden+Hodnekvam

  Sist oppdatert 25.03.2021
Styret i HAF ønsker velkommen til generalforsamling 2021 med påfølgende foredrag fra Sanden+Hodnekvam. Møtet blir avholdt via Teams torsdag 29. april kl. 18.30. Husk påmelding!

Send e-post til HAF@arkitektur.no for påmelding og link til Teamsmøtet. 

Foreløpig agenda for møtet:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Fastsettelse av kontingent og avgifter
  4. Budsjett
  5. Valg
  6. Eventuelt


Alle i styret står formelt på gjenvalg, men det er mulig å melde interesse/foreslå kandidater. Ved interesse for å stille til valg og for innspill til agenda og eventuelle saker send e-post til HAF@arkitektur.no innen 23.04.

Foredrag fra S+H vil bli avholdt etter endt generalforsamling via samme Teamsmøte.

Sanden+Hodnekvam er et arkitektkontor basert i Oslo/Nesodden med prosjekter over hele landet. Deres prosjekt «House in red concrete» på Lillehammer er nominert til “European Union Prize for Contemporary Architecture, The Mies Van Der Rohe Award”.

Vel møtt

Hilsen

Styret (Agata, Sam, Andreas og Erlend)