Flere søkemuligheter

Geoparken

  Sist oppdatert 13.06.2012

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2008

Geoparken er en urban havnepark med inspirasjon og gjenbruksressurser fra oljeindustrien. Hele parken er organisert omkring et konstruert landskap som er inspirert av Trollfeltet i skala 1:500. I dette  landskapet er  det rom for mange aktiviteter og allsidig bruk - fra skating og graffitikunst  til undervisning i oljegeologi. Geoparken er utviklet gjennom et samarbeid mellom arkitektene Helen & Hard og Norsk Oljemuseum. Prosjektet ble utviklet som et Stavanger2008 prosjekt. I 2008 ble anlegget overtatt av Stavanger kommune.

Vite mer?

Les også ArkitekturNs artikkel om Geoparken i nr. 07/2008.

Geo_parken_uu

Med Geoparken har man tilrettelagt for en rekke fysisk fordrende aktiviteter som ikke nødvendigvis alle har de fysiske forutsetninger til å delta i. Siden man ikke har brukt standard lekeapparater og installasjonene derfor kan brukes på  mer enn en måte, får man et anlegg hvor alle kan finne utfordringer tilpasset sitt mestringsnivå. I løpet av et år har parken blitt besøkt av mange: særlig ungdom som i utgangspunktet var hovedmålgruppen, men også voksne med barn har strømmet til i et overraskende stort antall. At parken imøtekommer mange typer brukere kan også betraktes som en indikator på et godt universelt utformet anlegg.

Geoparken_gjenbruk

Anlegget er utviklet som en eksperimentell bypark som tester nye former for gjenbruk av både
ideer, materialer og gjenstander fra oljeindustrien. Overflater og  installasjoner i parken er bygget av resirkulerte og omformede elementer fra petroleumsindustrien. Disse elementene er hentet fra nedlagte oljefelt, offshorebaser, utstyrsleverandører og skrapplalsser. Elementene brukes til å møblere oppholdssoner, en scene, installasjoner for lek og aktiviteter og til informasjonsformidling. Selv om det er et ønske å beholde parken permanent, er anlegget bygget opp til å kunne være temporært og alle installasjonene kan lett fjernes.

Geoparken - prosess

I planleggingen av parken har det vært arrangert flere workshops der ungdom fra ulike miljøer har bidratt med ideer til aktiviteter og utforming av anlegget gjennom hele prosessen. I innledende workshops ble ungdommer invitert for å komme med et mangfold av ideer og ønsker på bordet. Mange av disse ungdommene deltok i det videre arbeidet med å lete etter materialer og objekter på offshorebaser og hos leverandører og det ble bygget modeller og tegnet forslag til hvordan parken kunne utformes. I designfasen ble det avholdt oppfølgingsmøter med de forskjellige ungdomsgruppene for å kvalitetssikre at utformingen var i tråd med de ønskene som var uttrykt.
Mer om denne prosessen i rapporten: Geoparken. Rapport fra et Stavanger 2008-prosjekt. (kan lastes ned under Vedlegg)


ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 5 362 500 kr. eks. mva

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Kjerringholmen, Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2008
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Parker og grøntanlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Nygaard AS
Prosjektledelse (PL): Helen & Hard AS
Hovedentreprenør: Nygaard AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

ArkitekturN 07/08, Geoparken. Rapport fra et Stavanger 2008-prosjekt.

VEDLEGG