Fikk du ikke med deg siste Brød & Miljø frokostmøte? Se videoene her

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 15.11.2013
I Norge er det gjennomført flere prosjekter som har vist at det er mulig å oppføre boligbygg med meget lavt energibruk – også i værutsatte strøk. Hvordan fungerer slike løsninger i norsk klima og norsk byggetradisjon? På møtet ble foresløpige resultater fra forskningsprosjektet EBLE presentert.

Det er i liten grad foretatt systematiske undersøkelser av hvordan slike bygninger fungerer i praksis i Norge. Lavenergiprogrammet har derfor satt igang forskningeprosjektet EBLE - en omfattende evaluering av passivhus og nesten-nullenergibygg som er bygget eller bygges i Norge.

På møtet presenterte tre forskere fra Sintef Byggforsk foreløpige resultater fra undersøkelser av energibruk og inneklima i ni passivhus som Fjogstad-Hus har bygget på Rossåsen i Sandnes kommune. En undersøkelse gjennomført blant beboerne i disse husene, som ble innflyttet sommeren 2012, ble også presentert.

Energibruk – sammenligning mellom beregnede og målte verdier.
Anna Svensson, Sintef Byggforsk

Fukt i passivhus – målinger og beregninger.
Judith Thomsen, Sintef Byggforsk

Hvordan er det å bo i passivhus?
Judith Thomsen, Sintef Byggforsk

Delen med spørsmål og diskusjon er med i denne videoen.