Gikk du glipp av Brød & Miljø 2. april? Her kan du se videoopptakene fra frokostmøtet

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 11.04.2014
Energieffektivisering av eneboliger fra 1960, - 70 og -80-tallet er et viktig tiltak for å få ned energiforbruket i bygg og dermed oppfylle klimamålene Norge har satt seg. På frokostmøtet får du lære mer om hvordan småhus og kataloghus fra 1960-80-tallet kan oppgraderes til passivhusnivå.

Kunnskap om energieffektivisering er viktig for å sikre at energiforbruket faktisk går ned etter en oppgradering, men også at kvaliteten og komforten blir bedre. Lavenergiprogrammet presenterte sine planer for heving av kompetansen innenfor dette området.  Forskningsprosjektet SEOPP, Systematisk Energioppgradering av småhus.

Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk, snakket om systematisk energioppgradering av småhus (SEOPP) - et forskningsprosjekt rettet mot private husholdninger.

Mesterhus har engasjert seg i markedet for energioppgradering og administrerende direktør i Mesterhus, Raymond Myrland, fortalte om hvordan markedet for energioppgradering ser ut i dag og hvem kundene er.

Karin Hagen fra Ratio Arkitekter diskuterte hva slags potensial kataloghusene fra 1960- til 80-tallet har for videreutvikling.

Arkitekt MNAL Magne Bergseth presenterte Villa Dickie i Isterdalen i Møre og
Romsdal, som er er det første eksemplet på oppgradering av en enebolig til passivhusstandard.

Det var også satt av tid til spørsmål og diskusjon.

Følg denne linken for å laste ned PDF'er av presentasjonene fra møtet


Program

08:00   Frokost
08:30   Velkommen ved NAL og Lavenergiprogrammet
08:35   Systematisk energioppgradering av småhus (SEOPP) - et forskningsprosjekt rettet mot private husholdninger, Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk
08:45   Hvordan ser markedet ut i dag? Hvem er i markedet og hvem er kundene? Raymond Myrland, Mesterhus
09:00   Har kataloghusene fra 60-, 70- og 80-tallet en byggskikk med potensial for videreutvikling? Arkitekt Karin Hagen, Ratio Arkitekter
09:20   Fra 80-talls hus til moderne passivhus - Villa Dickie i Isterdalen i Møre og Romsdal. Arkitek MNAL Magne Bergseth.
 09:45   Spørsmål og diskusjon
10:00   Slutt


Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, Enova, Framtidens byer og Innovasjon Norge.

kontakt

 • Perann Sylvia Stokke
  Prosjektleder
  Fagavdelingen
  Tlf: 23 33 25 47 
  E-post

  Brød og miljø