Gjensidige

Tekst Peter Rånås Sist oppdatert 06.03.2019
Mange tenker på forsikringer og pensjon som en kostnad. Men den dagen uhellet er ute, vil du oppdage at dette er en investering – en investering i trygghet og lønnsom drift!

Som NAL medlem får du rabatter både på dine bedriftsforsikringer og private forsikringer gjennom Gjensidige. I tillegg kan du få tilbud om gode pensjonsordninger. Ring gjerne Gjensidige direkte på telefon  915 03 100 for å snakke med en rådgiver. 

Les om dine fordeler her

Forsikringsordninger for arkitektkontoret

For deg som tilbyr arkitekttjenester er det spesielt viktig å vurdere følgende forsikrings- og pensjonsordninger 
Dersom du har ansatte, er det noen ordninger som er lovpålagt, som yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Tenk på at firmaet ditt blir mer attraktivt med gode forsikrings- og pensjonsordninger.  

Typiske kunnskapsbedrifter, velger ofte å beskytte sine ansatte med behandlingsforsikring i tillegg, fordi de er avhengige av at medarbeiderne er friske og på jobb. Da er de garantert behandling/operasjon innen 14 dager. Er dere mye på reise er det også viktig å tegne reiseforsikring!

Vær oppmerksom på ditt ansvar
Du/ditt firma må ha ansvarsforsikring for rådgivende arkitekter. Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som arkitekt kan pådra deg for skade på personer, ting eller formue. Forsikringen dekker både profesjonsansvaret og det erstatningsansvaret virksomheten kan påføre tredjemann, for eksempel huseier.

Forsikring av dine bygg, eiendeler og avbrudd er viktig for å sikre virksomheten mot skader ved vann, brann, innbrudd eller hærverk.

 

Forsikringsordninger for privatpersoner

I tillegg er det opprettet en avtale mellom NAL og Gjensidige knyttet til private forsikringsordninger. Dette gjelder blant annet innbo og skadeforsikringer, som foreksempel bil og reise.

Ved bestilling av forsikring må ditt medlemsnummer i NAL oppgis. Medlemsnummeret finnes på tilsendt medlemsblad (Arkitektnytt) eller kan fås ved henvendelse til NAL, tlf. 23 33 25 00 eller e-post: nal@arkitektur.no

Nærmere informasjon om tilbudet finner du også på Gjensidiges hjemmeside eller ved å ringe 915 03 100.

Forsikring for immaterielle rettigheter

Som arkitekt er du opptatt av å beskytte de immaterielle rettighetene dine (patenter, design o.l.). Men er du sikret om du selv skulle bli beskyldt for brudd på andres?

Med Gjensidiges IPR-forsikring får du dekket utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner hvis du blir part i en tvist som gjelder immaterielle rettigheter.

Husk at du som medlem i NAL får gode priser på forsikring hos oss, i tillegg til hjelp og råd når du trenger det.

Les mer om hvorfor du bør ha IPR-forsikring

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post