Illustrasjon: Brosjyreforside

Gode boliger - for alle

  Sist oppdatert 15.04.2014
I de kommende årene må vi bygge mange nye boliger. Men vi må også passe på å bygge gode boliger. All erfaring sier at det er viktig å følge nøye med på kvaliteten i tiden som kommer. Det som bygges nå skal stå i flere generasjoner. Brosjyren "Gode boliger - for alle" gir konkrete innspill til hvordan vi kan sikre kvalitet i boligbyggingen.

I forbindelse med NALs boligpolitiske arbeid har vi laget brosjyren ”Gode boliger – for alle”. Brosjyren henvender seg i første rekke til folkevalgte og ansatte i kommuner som jobber med bolig og bygningspolitikk.

Brosjyren beskriver og viser eksempler på ulike sider av kvalitet i boligbyggingen og forslag til tiltak for å bedre kvaliteten. NAL er opptatt av at det ikke utelukkende fokuseres på teknisk kvalitet, men at også den opplevde kvaliteten får en sentral plass i den omfattende boligbyggingen i Norge i årene som kommer.

- Vi ønsker å gi kommunene og nasjonale myndigheter konkrete innspill til hvordan kvaliteten i boligbyggingen kan sikres, sier NALs president Kim Skaara.

I brosjyren viser vi gode eksempler og presenterer innspill til hvordan kommunene kan sikre kvalitet i boligbyggingen.  

Last ned brosjyren

Send meg brosjyren i posten (husk å oppgi antall og postadresse)