Gode prosesser - god arkitektur

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 10.04.2014
Arkitekturpolitiske innspill fra norske arkitekter

Oppfølging og videreutvikling av arkitekturpolitikken i Norge skjer blant annet gjennom konferanser hvert annet år. I oktober 2010 - ett år etter at regjeringens arkitekturpolitikk ble framlagt arrangerte Norsk Form et statusseminar om arkitekturpolitikken.

gode prosesser_god arkitektur

NAL sitt innspill til regjeringens videre arbeid heter "Gode prosesser - god arkitektur". Vi mener gode prosesser på alle plan er grunnlaget for å oppnå de ulike målene som er satt. Dokumenett er basert på innspill fra fagmiljøet, våre lokalforeninger og medlemmers, og inneholder forslag til konkrete tiltak.

Last ned dokumentet "Gode prosesser - god arkitektur" (pdf)

 

 

 

 

 

 Arkitektur.nå har definert følgende oppfølging;
”Dette er starten på et arbeid som skal følges opp og videreutvikles. Offentlige myndigheter skal jevnlig drøfte oppfølgingen i dialog med fagfeltet. Det skal arrangeres konferanser om temaet. Målet skal være å vurdere status, diskutere videre strategier og inspirere til videre arbeid innenfor arkitekturfeltet.”

Høsten 2012 arrangerte Norsk Form et nytt status-symposium for den norske arkitekturpolitikken.
Les mer på nettsididene til Norsk Form