Fra alle byggets sider gis forbipasserende gløtt inn i brannstasjonen gjennom åpningene mellom volumene, skriver juryen om vinnerforslaget Glød av Gottlieb Paludan Architects.

Gottlieb Paludan Architects vant med Glød

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 09.03.2020
Glød av Gottlieb Paludan Architects A/S er kåret til vinner av den åpne plan- og designkonkurransen om Sentrum brannstasjon i Oslo.

Det kom inn 103 utkast i den åpne plan- og designkonkurransen om nye sentrum brannstasjon i Oslo. Juryen mener utkastet Glød av Gottlieb Paludan Architects har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. Avgjørelsen var enstemmig. 

Juryen skriver om Glød:
Forslaget benytter fasade av brent tre, bygget har en trekonstruksjon, og det legges opp til gjenbruk av betong til oppstillingsplassen. Utstrakt bidrag av naturlig lys inn i oppholdsarealer reduserer behov for kunstig belysning. Det er også lagt opp til oppsamling av regnvann til bruk i toaletter og i vaskehallen.

Byggets utforming vitner om forståelse for den særegne bysituasjonen. Mot nordvest trekker bygget seg litt tilbake ved at ett av volumene er skjøvet litt inn under skiven i toppetasjen. Det gis på denne måten rom for hovedinngangen, som får en markant henvendelse mot kvadraturen. Fra alle byggets sider gis forbipasserende gløtt inn i brannstasjonen gjennom åpningene mellom volumene. Mot allmenningen blir bygget en tydelig avgrensning, der sydfasaden blir en vegg i parken som det blir mulig å sette seg inntil.

Oppdelingen av stasjonen i flere volum bidrar til å skape rom i overgangen mellom ute og inne, og til å formidle innholdet. Bruk av få materialer og enkel fargebruk understreker hovedgrepet, og gir bygget en bestandig og tydelig karakter i omgivelser preget av arkitektur med mange ulike funksjoner, epoker og målestokk. 

Tilbud nr. 37 Glød - A1 clean_Side_6

Konkurransen ble gjennomført som en åpen plan- og designkonkurranse, og arrangert av Oslo kommune og Omsorgsbygg KF. Norske arkitekters landsforbund har oppnevnt arkitekter til juryen og bistått med gjennomføringen. Det kom inn 103 utkast i konkurransen, hvor 100 ble godkjent av juryen til videre vurdering. Juryen har vurdert de innleverte utkastene opp mot evalueringskriteriene gitt i konkurranseprogrammet og konkurranseprogrammets mål for konkurranseområdet. 

Nye sentrum brannstasjon skal gjøre Oslo brann- og redningsetat i stand til å løse sine oppgaver på best mulig måte, og i tillegg skal også bygningen bidra til å tilføre kvaliteter til området. Det er viktig at bygget også blir publikumsrettet, blant annet ved å gjøre brannvesenets arbeid synlig for omgivelsene gjennom transparente fasader. Etter planen skal flyttingen skje senest innen utgangen av juni 2023, og nye sentrum brannstasjon må være operativ fra dette tidspunktet.

Juryen har hatt til disposisjon et samlet premiebeløp på NOK 1.500.000,-, og har fordelt beløpet blant de premierte utkastene etter eget skjønn:

Glød
1. premie - Konkurransens vinner. Premiebeløp: 400.000 NOK
Gottlieb Paludan Architects A/S, København

Bra-nn
2. premie. Premiebeløp: 200.000 NOK
Lund Hagem Arkitekter AS, Oslo
ATSITE AS
Bollinger+Grohmann Ingeniører AS

Brannparken
Delt 3. premie. Premiebeløp: 150.000 NOK
Arkitema Architects, Oslo
COWI

Hydrant
Delt 3. premie. Premiebeløp: 150.000 NOK
Resell+Nicca AS, Oslo
Consisu

Ljós
Innkjøp: 100.000 NOK
NUNO arkitektur AS, Oslo
Degree of Freedom Engineers AS
Vill Urbanisme AS v/ Vill Energi
Structor Brannsikkerhet AS

Gjennom ild og vann
Innkjøp: 100.000 NOK
Fors Kamfjord Arkitekter AS, Oslo
NOMA arkitekter AS, Oslo

En brannstasjon
Innkjøp: 100.000 NOK
Studio mini super AS. Trondheim / Leknes

Oslo B
Innkjøp: 100.000 NOK
asas arkitektur AS. Oslo

Fjordgløtt
Innkjøp: 100.000 NOK
Wilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, København
STED By- og landskabsarkitekter
WSP Norge AS

Brandfolkets hus
Innkjøp: 100.000 NOK
Thi & Dencker Arkitekter ApS, København

Juryen har bestått av:
Olav H. Alme, eiendomsdirektør Omsorgsbygg Oslo KF (juryleder)
Bjørn Kjærnes, prosjektdirektør Omsorgsbygg Oslo KF
Jon Myroldhaug, brannsjef Brann- og redningsetaten
Stine Bjar, arkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
Amund Gulden, arkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
Kai Reaver, arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund, juryens sekretær

Les om konkurransen og juryens vurdering i juryens rapport NAK nr. 524 Åpen plan- og designkonkurranse «Sentrum brannstasjon»

"Glød" plantegning

 

NAK 524 Sentrum brannstasjon 02.03.20.forsideNAK 524 Sentrum brannstasjon 02.03.20.forside