For å ivareta mennesker i alle livsfaser, er det å skape gode nærmiljø og naboskap like viktig som planløsning og utsikt. På kurset presenteres eksempler og ulike innfallsvinkler til det å skape gode boliger og godt bomiljø i tette byer.

Gratis nettkurs til medlemmer: Byboligen

  Sist oppdatert 07.04.2020
Fyll på med kunnskap og inspirasjon – og få et mer bevisst forhold til hvordan man best skaper gode byboliger og nabolag, i stadig tettere byer.

Med tre uker hjemmekontor og mange avlyste fysiske møter, kan det være behov for ekstra påfyll og inspirasjon. Vi tilbyr derfor et kurs om byboligen gratis for NAL-medlemmer. 

Nettkurset Byboligen er opptak av et kurs som ble gjennomført i mai 2019, og total spilletid er cirka seks timer.

Om kurset: Det er en kompleks oppgave å prosjektere gode byboliger i en by som allerede er tett bebygget. Nye boligprosjekter vil kanskje oppta arealer som tidligere var disponible for aktiviteter i nabolaget- og på bekostning av dagslys, grønne og åpne arealer.

Da er det ekstra viktig at man kompenserer ved å skape gode og varige arkitektoniske løsninger og romlige kvaliteter. Det gjelder både i utformingen av innvendige planløsninger og i planlegging og oppbygging av uterommene. Jo tettere man bygger desto viktigere er det å skape en god balanse mellom private, halvprivate og offentlige soner innenfor et prosjekt.

Les mer om kurset – og se det – her. 

PROGRAM

Ca 10 minutter
Faglig introduksjon
Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef NAL

Ca 45 minutter
Byboligen i et historisk perspektiv, typologier, dagens utfordringe
Jon Guttu, arkitekt og forsker NIBR

Ca 30 minutter
ARKITEKTUR BOLIG:

Vil nye metoder for kommunen gi byboliger skreddersydd for barnefamilier? #BOPILOT
Tina Therese Larsen, seniorarkitekt, Byarkitekten, Bergen kommune

Ca 40 minutter
Programmering og planløsninger
Henning Kaland, arkitekt og partner Code Arkitektur

Ca 40 minutter
Fra blikktrykkeri til bolig. 1912-prosjektet – byboliger i Bergen

Jesper Jorde, sivilarkitekt og avdelingsleder TAG Bergen

Ca 45 minutter
Tre inn på Løkka
Oslos første infill-prosjekt i massivtre.
Angelica Kveen, arkitekt, partner og kreativ leder, Alliance arkitekturstudio

Ca 40 minutter
Bybolig og byvev - hvordan skape gode steder og sammenhenger?
Tonje Løvdahl, sivilarkitekt MNAL, partner A-lab

Ca 45 minutter
Organisering av nabolag og fellesskap i kvartalet 
Camilla Molden, arkitekt MNAL, partner Dyrvik arkitekter

Ca 1 time
Arkitektur er midlet, felleskap er målet
 
Fellesskapsløsninger og bokvalitet - boligprosjekter i Danmark og Norge
Jan Albrectsen, arkitekt MAA, partner, Tegnestuen Vandkunsten

Ca 15 minutter
Spørsmål og diskusjon

God fornøyelse!