Teamet bak Litteraturhuset i Fredrikstad, Griff Arkitektur as, Fredrikstad og Radius Design, Oslo:Jarl Ture Vormdal (Griff), Geir Hermansen (Griff), Thomas Ness (Radius) og Kennet Hald (Griff).

Griff Arkitekter fikk Arnstein Arneberg prisen 2014

Tekst Østfold arkitektforening Sist oppdatert 21.06.2014
Årets Arnebergpris tildeles Griff Arkitekter for Litteraturhuset i Fredrikstad.

_MG_1902-3-4

Foto: Ivan Brody.

Litteraturhuset ligger ved kaikanten i Fredrikstad, godt synlig ved en åpen plass som tidligere var byens blomstertorg. Prosjektet ble muliggjort ved at en verneverdig bygning brant ned til grunnen i 2008, men heller enn å rekonstruere det tapte volumet har prosjektet tatt nye grep: Agentgaten er åpnet helt ned til elva, og den nye bygningsmassen er delt i et mindre volum, som føyer seg til den eksisterende rekken av trebygninger langs kaia, og det større Litteraturhuset som forholder seg til plassen og elverommet og er blitt svært tydelig i bybildet. Juryen synes det er positivt at prosjektet har utviklet de nye mulighetene i situasjonen på denne måten, og når huset i tillegg er åpent for publikum så å si fra topp til tå, er det blitt et positivt og tydelig tilskudd til bylivet i Fredrikstad.

Arkitekturen uttrykker programmets intensjoner om publikumstilgjengelighet både i planorganisering og i hovedvolumets fasade. Det er skapt et sammenhengende åpent rom som følger hovedtrappen oppover fra restaurantens torginngang til takterrassen, der åpne sitteområder innbyr til god kontakt mellom ulike funksjoner og aktiviteter. Hovedbygningen åpner seg i alle retninger og holder hele tiden kontakt med byrommene rundt, mens det mindre volumet henvender seg med sine fint avstemte proporsjoner til trebebyggelsen og gatenivået.

Det er tydelig at arkitekt og interiørarkitekt har samarbeidet godt. Form og materialbruk er enkel men presis, og både tekniske løsninger og detaljering gjennomtenkte og utført med en kvalitet som løfter helheten til noe langt over det ordinære.

Juryen har ikke valgt å gi noen hedrende omtale i 2014.

Følgende fire prosjekter var nominert til prisen:

  • Arendal brannstasjon, Arendal av Link Arkitektur AS, Fredrikstad
  • CIS (Children’s International School), Fredrikstad av meter arkitektur as, Fredrikstad
  • Enebolig Furuholtveien, Fredrikstad av Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Fredrikstad
  • Litteraturhuset Fredrikstad av Griff arkitektur AS, Fredrikstad med Radius Design, Oslo

Årets jury har bestått av: Ingerid Helsing Almaas, Arild Eriksen og Leif D. Houck.