Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Børge Sildnes

Grønne tak kan være mer enn planter

  Sist oppdatert 05.03.2021
Norske arkitekters landsforbund er meget positive til Oslo kommunes strategi for grønne tak og fasader i byen, men savner at den også kan stimulere til mer utstrakt bruk av solcelleanlegg.

NAL sendte inn sine innspill til kommunens siste strategiforslag fredag 5. mars.

- Vi oppfatter at våre innspill fra forrige høringsrunde høsten 2018 er tatt på alvor, og mener at strategiforslaget vi nå har sett er godt og fremtidsrettet, sier forbundets president Gisle Løkken.

Han mener likevel at forslagets definisjon av grønne tak og fasader kan bli enda mer offensivt:

- Vårt hovedpoeng er at det grønne ikke bare bør handle om beplantning, men også dreie seg om å produsere miljøvennlig solenergi. Potensialet i solceller på bygg er formidabelt, og dette er noe Norge må satse på, sier Løkken.

NAL er enige i strategiens fire hovedmål: at grønne tak og fasader skal være flerfunksjonelle, stedstilpassede og ha arkitektonisk kvalitet; at kommunen skal gjennomføre pilotprosjekter; at en skal utnytte det store potensialet for å etablere grønne tak og fasader på eksisterende bygg, og at nye bygg skal bidra til et grønt preg og økt biodiversitet i fremtidig bylandskaper. 

- Denne typen overordnet strategisk tenkning bør føre til enklere og mer forutsigbar saksbehandling, der man som hovedregel ikke utsetter solceller og andre grønne tiltak for begrensende estetisk kontroll, sier NAL-presidenten.

For å få en rask implementering av slike viktige bærekraftstiltak mener NAL derfor at det er riktig at kommuneplanens arealdel kan brukes til å overstyre estetisk vurdering etter plan- og bygningslovens paragraf 29-2 om visuelle kvaliteter. 

- Vi mener det nå bare er å sette i gang pilotprosjekter, og ønsker at Plan- og bygningsetaten benytter seg av NALs og våre medlemmers arkitektkompetanse i dette arbeidet, sier Løkken.

Høringsbrevet er utarbeidet av fagrådgiver og arkitekt MNAL Kai Reaver i dialog med både NALs styre og fagavdeling, og er publisert på nettsidene våre .