Foto: NAL

Groschmedaljen 2018 til Jarmund Vigsnæs A/S

Tekst Kjetil Husebø / pressemelding fra Nasjonalmuseet. Sist oppdatert 19.03.2018
Jarmund Vigsnæs A/S, ved de tre MNAL-arkitektene Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs er tildelt Groschmedaljen 2018.

Utdelingen fant sted torsdag 15. mars kl. 17.00 i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Parallelt vises en utstilling av prisvinnernes arbeider i Hvelvet.

Juryens begrunnelse
qwy9t0yqfndc3bizbl1a"Siden oppstarten i 1996 har Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL stått ansvarlig for mange ulike byggeoppdrag. For flere offentlige og en rekke private byggherrer, har kontoret prosjektert rasteplasser, installasjoner, eneboliger, hytter, hoteller, leilighetskomplekser, interiører, skoler, barnehager, transformasjonsprosjekter og anlegg for administrasjon og høyere utdanning.

Prosjektene demonstrerer en kontinuerlig utforskning av romlige og formmessige sammenhenger. Flere av bygningene kjennetegnes av en klar fargeholdning og en særegen og kontrollert geometri i samspill med urban kontekst, klima og topografi. Komplekse byggeoppgaver, med motstridende krav og stramme rammebetingelser, er imponerende løst gjennom utviklingen av klare konsepter. Gjennom en 20-årsperiode har JVA opprettholdt denne høye ambisjonen og kraften som skal til for å produsere arkitektur på internasjonalt nivå. De tre partnerne Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs får medaljen for prosjekter som de har hatt, og som fortsatt vil ha betydning for utviklingen av norsk arkitektur».

Det er de tre partnerne i JVA, arkitekt MNAL Einar Jarmund (f.1962), arkitekt MNAL Alessandra Kosberg (f.1967) og arkitekt MNAL Håkon Vigsnæs (f.1962) som sammen får Groschmedaljen. Utdelingen er den niende i rekken siden Sverre Fehn fikk den første medaljen i 2001, på tohundreårsdagen for arkitekt Christian Heinrich Grosch fødsel. I 2018 er det styremedlem i Nasjonalmuseet Pål Henry Engh som deler ut medaljen på vegne av Groschselskapet.

Bilde over: Arkitekthøgskolen i Oslo, 2000- 2001, Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL.
Foto: Nils Petter Dale.

Om Groschmedaljen
Groschmedaljen er en høythengende pris til arkitekter som gjennom sitt virke har fremmet kvaliteten på norsk arkitektur. Intensjonen til prisen er å stimulere til den samme høye kvalitet i dagens arkitektur som den man finner i bygninger tegnet av Christian Heinrich Grosch (1801-1865). Medaljen skal gis til personer som på en vesentlig måte har fremmet kvaliteten på norsk arkitektur.

Styremedlemmer i Groschselskapet
Svein Stølen (Universitetet i Oslo), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Nina Berre (Nasjonalmuseet), Hanna Geiran (kulturminneavdelingen, Riksantikvaren), Geir Brendeland (Fakultet for arkitektur og design, NTNU), Dorte Mandrup (arkitekt, Dorte Mandrup as) og Børre Skodvin (arkitekt, Jensen & Skodvin Arkitektkontor).

Tidligere prisvinnere: Sverre Fehn (2001)Jan Olav Jensen og Børre Skodvin (2003), Kjell Lund og Håkon Christie (2005), Helge Hjertholm (2008), Carl-Viggo Hølmebakk (2010)Kjetil Trædal Thorsen og Craig Dykers (2012)og Arne Henriksen (2014).