HAF søker ny leder og styremedlemmer!

  Sist oppdatert 12.03.2019
HAF søker engasjerte arkitekter som ønsker å bidra til utvikling av lokalforeningen, planlegge arkitekturfaglige og sosiale arrangement og jobbe med styrearbeid for felles interesser.

Hvis du har lyst til å bidra vil du få et UTVIDET NETTVERK og økt forståelse for foreningsarbeidets aktuelle problemstillinger.

DU er herved invitert til morsomt styrearbeid i HAF!

Valgkomiteen innstiller kandidater, og kandidatene velges deretter av ekstraordinær generalforsamling.

 

Mer info / henvendelse:

Bjørn Horten 472 57 814, bjorn@ram-arkitektur.no (valgkomiteen)

Geir Brændhaugen 901 35 916, gb@jaf.no (nestleder)

Ingebjørg Felde 415 94 220, if@jaf.no (styremedlem)