Flere søkemuligheter

Halmhus Stavern

  Sist oppdatert 03.11.2011

Bolig bygget med halmballteknikk og tømmerramme-konstruksjon

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001
  • Arealforbruk: 54 m2/person (fireroms)

Huset er en enebolig i 1 ½ etasje på flat tomt i Stavern bygget med halmballteknikk og tømmerramme-konstruksjon. Boligen har en spesielt enkel planløsning med et stort allrom, åpent sju meter opp til taket. Ildstedet er plassert i midten av fellesrommet. I tillegg er det et soverom og bad. I andre etasje er to hemser forbundet med en gangbro. Andre etasje kan utnyttes til to soverom, og således fungere som en fireroms bolig.

Evaluering

- Energi: Nøyaktige målingar er ikke blitt gjort, men det tyder på et overraskende lavt energiforbruk og god temperaturstabilitet. Til tross for et relativt stort volum, er huset lett å holde varmt og de tunge materialene - spesielt i golvet - bidrar til en effektiv varmeutgjevning. Byggherre har oppgitt at i løpet av vinteren 2002 ble det fyrt med en halv favn ved. Innetemperaturen ble aldri lavere enn + 16 grader celsius.
- En kombinasjon av det store, åpne rommet og konsekvent bruk av inneklimasikre materialer gir en umiddelbar opplevelse av et godt inneklima

stavern - materialer

- Ytterveggene er oppført som halmballvegger, 45 cm tykkelse og pusset utvendig med kalkpuss og innvendig med leirepuss.
- Konstruksjon er utført som en tømmerramme-konstruksjon hvor det i alle sammenføyninger er benyttet rene treforbindelser.
- Golvet er godt isolert og har i tillegg en stor termisk masse. Et kubbegolv er lagt på toppen som golvbeleg

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 54 m2/person (fireroms)

ENERGI

Energiforbruk: målt forbruk ikke tilgjengelig, men svært lavt forbruk av ved vinteren 2002
Energikilder: primær: vedfyring (klebersteinsovn); sekundær: elektrisitet

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 7831 kr/m2 + egeninnsats og frivillig arbeid

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Stavern
Kommune: Larvik
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Arne Aakermann
Hovedentreprenør: Timber AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.