Flere søkemuligheter

Halmhus Stavern

  Last updated 03.11.2011

Bolig bygget med halmballteknikk og tømmerramme-konstruksjon

Short facts

  • Project duration: 2001
  • Area: 54 m2/person (fireroms)

Huset er en enebolig i 1 ½ etasje på flat tomt i Stavern bygget med halmballteknikk og tømmerramme-konstruksjon. Boligen har en spesielt enkel planløsning med et stort allrom, åpent sju meter opp til taket. Ildstedet er plassert i midten av fellesrommet. I tillegg er det et soverom og bad. I andre etasje er to hemser forbundet med en gangbro. Andre etasje kan utnyttes til to soverom, og således fungere som en fireroms bolig.

Evaluering

- Energi: Nøyaktige målingar er ikke blitt gjort, men det tyder på et overraskende lavt energiforbruk og god temperaturstabilitet. Til tross for et relativt stort volum, er huset lett å holde varmt og de tunge materialene - spesielt i golvet - bidrar til en effektiv varmeutgjevning. Byggherre har oppgitt at i løpet av vinteren 2002 ble det fyrt med en halv favn ved. Innetemperaturen ble aldri lavere enn + 16 grader celsius.
- En kombinasjon av det store, åpne rommet og konsekvent bruk av inneklimasikre materialer gir en umiddelbar opplevelse av et godt inneklima

AREA AND VOLUME

Area: 54 m2/person (fireroms)

ENERGY

Energy consumption: målt forbruk ikke tilgjengelig, men svært lavt forbruk av ved vinteren 2002
Energy sources: primær: vedfyring (klebersteinsovn); sekundær: elektrisitet

BUILDING COSTS

Building costs: 7831 kr/m2 + egeninnsats og frivillig arbeid

PROJECT DETAILS

Place: Stavern
Municipality: Larvik
Project duration: 2001
Project type: New building / addition
Building type (function): Detached home / townhouse

PROJECT TEAM

Developer / client: Arne Aakermann
Main contractor: Timber AS
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.