Illustrasjon: Martin Hvattum.

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Tekst Alf Waage / Kjetil Husebø Sist oppdatert 24.01.2020
Last ned og les vår nye håndbok i aldersvennlig stedsutvikling.

Last ned håndboken her (pdf) 

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med SINTEF har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Håndboken skal gi nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Håndboken har blitt til i et godt samarbeid med SINTEF og Helsedirektoratet og med verdifulle innspill fra eksterne fagpersoner. Vårt mål med håndboka er å vise hva aldersvennlig stedsutvikling kan bety i praksis, hvilke konkrete muligheter og verktøy kommunen har, og hvordan dette påvirker planleggerrollen.

Last ned håndboken her (pdf) 

Se også direktestrømming/opptak fra lanseringen av håndboken på Kulturhuset i Oslo.

Presentasjonene fra frokostseminaret finner du nederst på påmeldingssiden

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Fra lanseringen på Kulturhuset 12. juni. Foto: NAL.

kontakt