.

Har du behov for en mentor?

  Sist oppdatert 01.04.2020
Som en del av NALs Wildcardordning tilbyr 23 erfarne arkitekter å være mentor for Wildcardkontorer. – Vi har en kjempepositiv erfaring med å få mentoring. Alle mentorsesjonene vi har hatt har ført til konkrete endringer, forteller Hallstein Guthu.

I den utfordrende situasjonen vi er i nå, kan et ferskt kontor ha ekstra behov for råd og veiledning fra erfarne arkitekter – i tillegg til muligheter for gjensidig inspirasjon og utveksling.

Mentorordningen i NAL er et bindeledd mellom yngre og erfarne arkitekter, og målsettingen er at ordningen skal være behovsstyrt, selvgående og til gjensidig inspirasjon. Du tar selv kontakt med den arkitekten du ønsker fra listen.

– Vi har en kjempepositiv erfaring med å få mentoring. Formen på våre møter har vært relativt åpen, men vi har hver gang kommet til nye tema relatert til både prosjektene våre og det å drive et studio, arbeidsformer, kunder, økonomi og prosesser. Vår mentor har vært enestående i det at hun er helt ærlig, presis og nådeløs i sine kommentarer til oss. Dette er viktig for at vi skal lære av mentoringen. Alle mentorsesjonene vi har hatt har ført til konkrete endringer. Det være seg fagsammensetting ved studio, fokus på gitte prosjektfaser for å læring, endringer i prosjektene, og ikke minst en stadig påminner om ambisjon, hjerte og dristighet. 

Arkitekt MNAL Hallstein Guthu, Hallstein AS (tidligere Wildcard)

Her kan du lese mer om mentorordningen og hvordan du går fram