Flere søkemuligheter

Haughuset på Senstad

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 17.11.2017

Et hus utformet med tanke på det omkringliggende åkerlandskapet, en historisk setting og termiske egenskaper.

Korte fakta

  • Arkitekt: Tandberg Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2016
  • Arealforbruk: 105 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 1 beboere.
  • Miljøambisjon: Plusshus

Prosjektbeskrivelse

Senstad er et lite gårdsbruk fra slutten av 1800-tallet på Kapp, Østre Toten. Haughuset er oppført som en kårbolig på gården og gårdens historiske bygninger, et våningshus og en låve, og kulturlandskapet som anlegget er del av, danner rammen for prosjektet. Huset er utformet med tanke på det omkringliggende åkerlandskapet og et mål om å bevare den historiske situasjonen.

Huset er oppført som en stor betonghvelving som danner en naturlig avgrensing av tunet. Huset har to bueformede fasader av glass mot vest og øst men ingen egentlige yttervegger mot nord og sør. Her er terrenget ført over huset slik at det går i ett med omgivelsen, og huset blir således hagens inngang. Dette gjør at det er et hus som skiller seg ut uten å stikke seg ut. Husene her ved Mjøsas vestre bredder er ellers kjennetegnet med sine rette vegger og spisse saltak.

Huset er på rundt hunder kvadratmeter og har en åpen og enkel planløsning og soner som glir over i hverandre. Huset har en kjerne kledd i finer med oppholdsrom på den ene siden og soverommet på den andre. Midt inne i kjernen ligger et baderom med bølgende linjer som gjenspeiler landskapet utenfor. Stuen har en nedsenket sittegrop som er omgitt av hyller som rommer blant annet byggherrens CD-samling. Sonen mellom entré og sovesone kan stenges med en skyvedør og glassveggene åpner opp boligen til landskapet, tunet og de andre gårdsbygningene. Huset har syv innganger, tre fra hver glassfasade og en fra kjøkkenet opp til taket.

Prosess

Haughuset er en av fire konstruksjonsøvelser hvor arkitektkontoret jobber med primærkonstruksjonen i kombinasjon med nye isoleringssystemer. Dette, ”det nye snittet”, har som hensikt å åpne for en innvendig eksponering av hovedkonstruksjon og utnyttelse av bygningsmaterialets termiske egenskaper.

Priser/utmerkelser

Haughuset på Sentstad ble nominert til Betongtavlen 2017 og var en av fire finaliter ut av tjue nominerte.

Økonomi/merkostnader og finansering

Kontoret jobber med primærkonstruksjon som ferdig overflate, for blant annet å oppnå lavere byggekostnad. Konseptet har gitt en totalkost for prosjektet eks tomt på 3.5 mil ink mva.

Prosjektet fikk 10 000 ,- NOK i tilskuddsmidler fra Enova. Energitiltak kost per m2 er 2.380,-.

Erfaringer

Betongens termiske egenskaper er langt større enn først antatt. Dette har medført at en varmepumpe kan betjene begge våningshusene på gården.

Energi

Betongens varmemagasineringsevne gjør at gårdens eldre og nyere boligmasse kan varmes opp på et felles jordvarmeanlegg. Sammen med solcelleenergi skal husets energiregnskap gå i null. Løsningen åpner for bruk av store glassfasader og lufting på vanlig måte uten ventilasjonsanlegg.

Konstruksjon og materialbruk

Bygget er oppført utelukkende i betong og tre for å oppnå et bærekraftig CO2 regnskap. Det legges vekt på betongens evne til å oppta CO2 og gjenbruk ved sanering.

For betongens CO2-regnskap legges til grunn et CO2-utslipp på 10% med utgangspunkt i betongens egenskap til å absorbere 30% av eget CO2-produksjonsutslipp, 30% rensing i fabrikk og 30% gjenbruk ved endt levetid.

Valget av betong som byggemateriale gir en logisk trykk-konstruksjon, en eksponert bærekonstruksjon, energimagasinering og et bærekraftig CO2-regnskap. Det ellipseformede betonghvelvet har et fritt spenn på 11m med innvendig høyde 3,4m. Buen er støpt mot bordforskaling som skaper et ekte og naturlig uttrykk i de eksponerte betongoverflatene. Ingenting er tilslørt, betongen er som den er. Kjernen består av bølgende, ikke-bærende vegger kledd i finer.

Universell utforming

Huset er utformet som livsløps bolig på et plan med skyvedører som kan betjenes av rullestol.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 105 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 1 beboere.
Bruttoareal (BTA): 120 m²
Bruksareal (BRA): 105 m²
Oppvarmet bruksareal: 105 m²
Antall beboere/brukere: 1
Glassandel av bruksareal: 0,5 %
Kompakthetsfaktor: 0,792m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Andre (Bergvarme), Solceller - elektrisitet, Andre (Støtte forskyning elektrisitet)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 200 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 2 800 000 NOK. Samlet byggekost inkludert prosjektering: 3 500 000 NOK.
Kvadratmeterpris (kun bygg): 33000 kr/m²
Merkostnader Energi: 2380 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 10000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Vestadgutua 33, 2849 Kapp
Sted/bydel: Lena
Kommune: Østre Toten
Prosjektperiode: 2007 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-07
Bygningskategori (TEK): Småhus
Miljøambisjon: Plusshus
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ane Senstad Guldahl
Arkitekt: Tandberg Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Tandberg Arkitekter AS
Spesialrådgiver energi: Norconsult AS
Universell utforming: Tandberg Arkitekter AS
Rådgivere: WSP Engineering AS (RIB) | Tandberg Arkitekter AS (RIBfy)
Hovedentreprenør: Tømrer Sjur G. Eriksen | Tømrer Knut Lund
Byggeledelse: Tandberg Arkitekter AS
Underentreprenører: Glassm. Reidar Hesler AS, Glassfasader / periskop løsning ved Vidar Olsen, Rør/ varmesytem v Øystein Lien, Lien & Co AS, Almek AS (stål), Unicon (betong)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.