Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2015

  Sist oppdatert 08.09.2015

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Korte fakta

  • Arkitekt: Agraff AS | Riss Landskap AS
  • Prosjektperiode: 2014

Arkitektens beskrivelse

Dette er en sjeldent vakker, nyanlagt kirkegård, som ligger storslått til på Byåsen med vidt utsyn over Trondheimsfjorden. Den er stor, rommer over 5000 graver, men oppleves allikevel mer som en vennlig park enn som en dyster gravplass. Selv om den er nyanlagt, og trær og busker ennå er små, gir den gode rom og en trygg følelse for pårørende og turgåere. I tillegg har den en spesiell betydning fordi den omkranser en av de største Tyske krigskirkegårdene i Norge, der 2300 Tyske soldater fra 2. verdenskrig er begravet. Dette er en monumental gravplass med store trær og flotte gravminner. Den nye kirkegården omfavner den Tyske kirkegården, i form av et hjerte, som et symbol på tilgivelse og forsoning. 

Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet, arealet til kirkegården var tidligere en kornåker. Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet både i terrengbearbeiding og plantevalg. Seremoniplassen er plassert inntil dammen, som er selve hjertet i anlegget der vannspeilet fanger lyset og reflekterer himmelen. Omrammingen mot villa­bebyggelsen består av bølgende voller med trær og busker. Mot kirken og kulturlandskapet i nord er en lav, gresskledd natursteinsmur brukt som romdannende element. Kirkegårdsmuren er vakkert utført og følger terrenget uanstrengt selv med varierende høyder både innvendig og utvendig. Den gir, sammen med vollen i sørøst, en tydelig ramme omkring kirkegården.

Målet vårt for gravplassen er innfridd. Kirkegården fremstår i dag omtrent slik som vi forestilte oss, da vi laget konkurranseutkastet. Det er blitt et vakkert rom i landskapet, henvendt mot himmelen. Fysisk med sitt vide utsyn og høye himmel, men også i overført betydning. En plass der alle hverdagens trivialiteter blir ubetydelige for en stund av ekte tilstedeværelse.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Havsteinbakken, 7021 Trondheim
Prosjektperiode: 2014
Status: Ferdigstilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Arkitekt: Agraff AS | Riss Landskap AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.