Prosjektet ”Grønn kile”, forfattet av teamet Helen & Hard AS og SAAHA

Helen & Hard + SAAHA vant SR-Bank

Tekst Per Rygh Sist oppdatert 17.03.2014
SR-Bank kunngjorde sist fredag resultatet av bankens arkitektkonkurranse om nytt hovedkvarter i Bjergsted, tett ved Stavanger Konserthus. Det var utkastet ”Grønn kile”, forfattet av teamet Helen & Hard AS og SAAHA som gikk av med seieren, etter omkonkurranse med teamet AROS AS + danske JaJa + Spiss Arkitektur og Plan.

Fem team deltok i konkurransen, utvalgt blant sytten søkere. Etter bankens ønske besto alle teamene av en ”primærdeltaker” fra Stavanger-regionen, men de hadde anledning til å alliere seg med et annet kontor, enten norsk eller utenlandsk.  De tre øvrige teamene var Brandsberg-Dahl AS sammen med A-Lab, AsplanViak AS sammen med MVRVD og Alliance Arkitekter sammen med Jarmund Vigsnæs og Arkidea.

SR-Banks ledelse har allerede gitt sin fulle tilslutning til juryens avgjørelse, og er strålende fornøyde med vinnerutkastet. Dette er et bygg med stor åpenhet som inviterer til å gå inn, og som glir fint inn i en krevende situasjon mellom gammel trehusbebyggelse og Bjergsted-parken. Direktør Glenn Sæther sier:  ”Vi ønsker oss et bygg som både vi og byen kan være stolt av, for vi skal jo være her lenge!”.

I juryen satt Pål Biørnstad og Kurt Singstad som NAL-oppnevnte sammen med syv representanter fra banken. Konkurransen ble gjennomført i nært samarbeid med NAL og med Per Rygh som juryens sekretær.

Les juryens rapport her

Les også sak i Stavanger Aftenblad og i Rogalands Avis.

SR2

 Prosjektet ”Grønn kile”, forfattet av teamet Helen & Hard AS og SAAHA