"Ny horisont" av Hille Melbye Arkitekter AS og Einar Dahle Arkitekter MNAL. Illustrasjonen har blitt bearbeidet i etterkant av juryens beslutning, etter forspørsel fra juryen. Rommets utforming er ikke endret.

Hille Melbye og Einar Dahle vant på Flekkerøy

Tekst Geirmund Barsnes / NAL Sist oppdatert 10.08.2016
Med utkastet ”Ny horisont” gikk arkitektkontorene Hille Melbye Arkitekter AS og Einar Dahle Arkitekter MNAL seirende ut av den begrensede arkitektkonkurransen om ny kirke på Flekkerøy. Les mer i Norske arkitektkonkurranser (NAK) 474.

Følgende arkitektfirmaer ble valgt ut til å konkurrere etter en innledende prekvalifisering med 63 søkere:

  • Atelier Oslo arkitekter
  • Hille Melby arkitekter AS og Einar Dahle Arkitekter MNAL
  • Jensen og Skodvin arkitekter AS
  • LINK arkitektur
  • SPISS Arkitektur & Plan AS og AROS arkitekter AS

Etter å ha vurdert de fem mottatte utkastene gjennom to jurymøter, konkluderte juryen med at det ikke var mulig å kåre en vinner. Juryen var av den oppfatning at romprogrammet hadde vært for stort i forhold til tomten og at dette i kombinasjon med ønsket om å bevare eksisterende kirke og kirketårn, hadde skapt en utfordrende oppgave for deltagerne. Tre av utkastene hadde løsninger som delvis tilfredsstilte juryens bedømmelseskriterier og viste etter juryens mening et potensiale for videre bearbeidelse. Juryen besluttet derfor at man skulle invitere arkitektene bak disse tre utkastene til en fase 2, der man etterspurte en omarbeiding av forslagene på bakgrunn av et revidert konkurranseprogram, samt tilbakemeldinger fra juryen.

Utkastene som ble levert i fase 2 bekreftet juryens beslutning om at det var nødvendig å gjennomføre en ekstra runde for å kunne kåre en vinner. Samtlige tre utkast har fungerende planløsninger og hovedgrep som ivaretar de eksisterende kvalitetene på tomten. 

Både vinnerutkastet ”Ny horisont” og utkastet ”Kontrapunkt”, tegnet av Jensen & Skodvin arkitekter, utmerker seg på hver sin måte og juryen har hatt vansker med å utpeke en klar vinner. En enstemmig jury har likevel vurdert det slik at ”Ny horisont”  er det forslaget som samlet sett  ivaretar intensjonene i programmet og svarer best i forhold til juryens bedømmelseskriterier. Utkastet har den beste planløsningen og forvalter tomtens kvaliteter på den beste måten. Atelier Oslo arkitekter var det tredje kontoret som deltok i fase 2 med utkastet ”Mellom bakkar og berg”. 

IMG_8644IMG_8644Vinnerteamet mottok blomster og presenterte deretter prosjektet for de mange oppmøtte. Foto: NAL.

Vinnerne av konkurransen er arkitekter med solid erfaring innenfor kirkearkitektur. De arbeider for tiden med realiseringen av Spikkestad kirke, som er et resultat av en begrenset arkitektkonkurranse teamet vant i 2014.

Se juryens begrunnelse i nedlastbar Norske arkitektkonkurranser NAK 474 – Ny kirke på Flekkerøy. 

 

 NAK 474_Flekkerøy kirke_NAL_forsideNAK 474_Flekkerøy kirke_NAL_forsideNAK 474_Flekkerøy kirke_NAL_forsideNAK 474_Flekkerøy kirke_NAL_forsideNAK 474_Flekkerøy kirke_NAL_forside