Historisk beslutning i Representantskapet

  Sist oppdatert 03.02.2016
Representantskapet godkjente 29. januar at det reviderte beslutningsgrunnlaget for etableringen av en Ny, felles organisasjon fremlegges til uravstemning blant NALs medlemmer.

Forslaget ble vedtatt med 21 stemmer for, 4 mot og 5 blanke stemmer.
 
Neste steg er at NALs lokalforeninger, gjennom ekstraordinære generalforsamlinger, vedtar vedtektsendringer for at disse skal kunne være lokalforeninger i Ny, felles organisasjon.
 
Vedtektsendringene innebærer at:
1. Medlemskap i lokalforeningen er for alle arkitekter i Ny, felles organisasjon (det vil si tidligere medlemmer av NIL, NLA og NAL).
2. At styresammensetningen endres slik at alle fagdisiplinene sikres representasjon.
3. Lokalforeningenes navn endres i tråd med navnet til den nye organisasjonen.
 
Uravstemningen avholdes kun dersom alle NALs lokalforeninger stemmer ja til vedtektsendringene i sine ekstraordinære generalforsamlinger. Vedtektsendringene i lokalforeningene vil kun tre i kraft så fremt forslaget om Ny, felles organisasjon oppnår tilstrekkelig flertall ved uravstemningene som avholdes i NAL, NIL og NLA.
 
Nærmere informasjon om de ekstraordinære generalforsamlingene vil bli sent ut så snart som mulig.

Se videosnutt med president i NAL, Alexandria Algard hvor hun oppsummerer den viktigste saken som ble behandlet i Representantskapsmøtet 29. januar 2016.

Se videosnutt med Bent Tinnlund (Drammen Arkitektforening), Espen Robstad Heggertveit (AHO) og Amund Eggen Wangen (Hedmark og Oppland Arkitektforening) hvor de oppsummerer den viktigste saken som ble behandlet i Representantskapsmøtet 29. januar 2016.

Les hele vedtaket:
Representantskapet godkjenner at revidert beslutningsgrunnlag av januar 2016, med unntak av vedlegg 3, fremlegges som grunnlag for uravstemning.
 
NALs representantskap anbefaler, i tråd med revidert beslutningsgrunnlag at det avholdes ekstraordinære generalforsamlinger i NALs lokalforeninger med det formål å behandle nødvendige vedtektsendringer i lokalforeningene for at disse skal kunne være lokalforeninger i Ny, felles organisasjon.
 
Forslag til nødvendige vedtektsendringer i lokalforeningene utarbeides av styringsgruppen. Fremdrift skissert i Revidert beslutningsgrunnlag overholdes.
 
Vedtektsendringene i lokalforeningene vil kun tre i kraft så fremt forslaget om Ny, felles organisasjon oppnår tilstrekkelig flertall ved uravstemningene som avholdes i NAL, NIL og NLA. Uravstemningen forutsettes kun avholdt dersom alle NALs lokalforeninger stemmer ja til vedtektsendringene i sine ekstraordinære generalforsamlinger.
 
Ved uravstemning anbefaler RS at styret og styringsgruppen i samråd med NALs kontrollkomité besørger et vedtaksforslag som er mest mulig entydig på hva det stemmes over. Interimstyrets demokratiske oppnevnelse og rolle bør tydeliggjøres.

Les protokollen fra Representantskapsmøtet