Flere søkemuligheter

Vinner av Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 01.10.2019

Holmegenes er et forbilledlig prosjekt i arbeidet med å finne nye former for byboliger tilpasset sted og kundegrunnlag. Anlegget består av flerfamilieboliger i byvillaer av høy kvalitet. Hovedgrepet med å dele opp «programmet» i mange bygninger og utforme disse ut fra stedets egenart fungerer godt. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Stavanger Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL
  • Interiørarkitekt: Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL
  • Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur
  • Prosjektperiode: 2016
  • Arealforbruk: 12 660 kv, (inkludet parkeringsanlegg) 7810 kvm leilighetsareal.

Hvert bygg i prosjektet er skulpturelt og vakkert formet og tilpasset sin situasjon. Skalaen på bygningene er tilpasset skalaen på boligene i «Eiganes-strøket». Bygningene og forbindelsene knytter seg til strukturen det inngår i. Det er høy kvalitet i materialer og detaljutforming. Anlegget bør kunne kalles et «standardverk» for byfornyelse der «trehusskalaen» skal ivaretas.

Situasjonsplanens grep skaper to nye boligkvartaler som glir godt inn i omgivelsene med særlig hensyn til nabobebyggelsens struktur og skala og det fredede gårdsanlegget med park beliggende mot nordøst. Prosjektet er en nytolkning av den karakterisktiske byggeskikken i Stavanger med flerfamilieboliger som punkthus i kvartaler. Bebyggelsen består av 14 mindre volumer som i fotavtrykk, høyder og struktur summerer seg med omkringliggende villaer. To og to av boligbyggene henger sammen via trapp/heis-"tårn" formet som egne volumer. Mot nordøst er det en variant hvor to av volumene henger fysisk sammen.

Bebyggelsen er gitt saltaksform med bratte vinkler og til dels lave gesimshøyder for å kunne tilpasses omkringliggende hus. Deler av volumene fremstår mot nordvest i kun én etasje. De avrundede møneløsninger er i hovedsak et grep for å dempe bebyggelsens høyde, men gir også flotte løsninger i interiørene. Mellom husene dannes frodige, grønne hagerom som er planlagt for opphold og lek. Under hvert av kvartalene, ligger parkeringsanlegg med tilhørende boder og nødvendige tekniske rom. 

Prosjektet består av 45 leiligheter med størrelser fra ca.90kvm – 260kvm. De fleste av bygningsvolumene har én leilighet på bakkeplan, én leilighet i 2.etasje og én leilighet som går over 3. og 4.etasje. Bebyggelsen er i maksimalt fire etasjer og med minimum innvendig takhøyde på 2,6m i leilighetenes hovedrom. Alle leiligheter har bokvaliteter med villakarakter, med østvendt, vakker forhage med egen inngangsdør, lys fra minst tre sider og generøse uteplasser mot sørvest. Det arkitektoniske grepet med å eksponere inngangsdørene til alle leiligheter i fasadene og med forhager, gir liv til området, skaper naturlige møteplasser og øker sikkerhets- og nabolagsfølelsen. Planløsningene er utformet med tanke på fleksibilitet gjennom ulike livsfaser; vakre og enkelt møblerbare rom, gode lysforhold og tydelige siktlinjer. 

Fasader er i hovedsak utført i lys tegl og med takflater og karnapper tekket med kobber. Bruk av tegl er svært viktig for helhetsinntrykket ettersom dette materialet dominerer både bygg og utomhusanlegg. Prosjektets diagonalstilte uteplasser med rekkverk i tegl som del av fasaden gir husene et skulpturelt uttrykk og en solid, gjennomført og enkel materialpalett. Inngangsbroer/"forhager" mot øst er utformet som betongdekker med et transparent rekkverk i wire/stål. Prosjektet har hvite vinduer og det er innslag av tre i terrassegulv/himlinger, i pergolaer og espalier. Hovedinngangsdører er i oljet eik. Heistårn har vegger i tegl og trappehuset er i glass og aluminium. 

Oppvarming skjer via nedfeldte viftekonvektorer, og energien hentes fra seks jordbrønner. Alle flislagte rom har vannbåren gulvvarme. Leilighetene er i energiklasse B, har balansert ventilasjon og boligsprinkling.  

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12 660 kv, (inkludet parkeringsanlegg) 7810 kvm leilighetsareal.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Olav Nilssons gate, 4009 Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Smedvig Eiendom
Arkitekt: Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL
Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur
Interiørarkitekt: Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL
Rådgivere: Boye og Waage & Co (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Stavanger Installasjon (RIE) | Norconsult AS (RIBr) | RIGeo: Sweco Norge AS
Hovedentreprenør: Kruse Smith AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.