Huntonstranda - 29 forslag har kommet inn i den åpne konkurransen!

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 26.02.2018
Det er registrert hele 29 forslag pr. 26.februar 2018.

Utkastene ble levert i person til NAL eller til bud/kurerfirma/posten innen fredag 16.februar kl12.00. Det er satt av fem virkedager på å få inn forslagene som ble sendt med bud/kurerfirma/posten.

På lenken under kan du laste ned mottaksprotokollen og se om ditt forslag er registrert i listen. Alle forslagene som ble levert inn kom inn innen fristen.

Last ned "Mottaksprotokoll_Huntonstranda Gjøvik_datert 2018.02.26".

Om noe ikke skulle stemme på listen ber vi deg ta kontakt med oss snarest på følgende e-postadresse: huntonstranda@arkitektur.no.