Huntonstranda - Juryeringen - Utstilling - Fremdrift

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 10.04.2018
Juryen har avholdt sitt første jurymøte og utkastene skal stilles ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen i Gjøvik 24. april.

Juryen har avholdt sitt første jurymøte og skal i gang med jurymøte nr.2 11.april.  Jurymøte nr.3 og 4 avholdes i mai. Det er mange spennende utkast å vurdere og det blir ingen enkel jobb å velge en vinner.

Det er blitt en forskyvelse i tidspunkt for jurymøtene så dato for ferdig rapport og valg av vinner er flyttet fra 8.mai til medio juni. 

Konkurranseutkastene stilles ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen på Quality Strand Hotel Gjøvik tirsdag 24april. Etter 24.april kl 1200 blir utkastene også tilgjengelige på nett. Link til webutstillingen kommer på konkurransesn nettside.

NB: Det er viktig at teamene bak konkurranseutkastene forblir anonyme til juryeringen er ferdig.

 juryering i gangjuryering i gang

Juryen i aksjon. Foto: Katrine Hamre Sørlie / NAL