Huntonstranda - oppstartsmøte og områdebefaring

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.11.2017
I forbindelse med den åpne, internasjonale idekonkurransen om utvikling av Huntonstranda i Gjøvik, arrangeres det oppstartsmøte og områdebefaring tirsdag 5. desember 2017 kl. 10:00.

Oppstartsmøtet vil vare ca. 3 timer. Programmet for oppstartsmøtet/befaringen vil være som følger:

  • Frammøte på Gjøvik stasjon, 5. desember 2017 kl. 10:00, se kart.
  • Befaring i studieområdet og konkurranseområdet, v/representant fra Gjøvik kommune
  • Gjennomgang av konkurranseprogrammet (innendørs), v/representant fra Gjøvik kommune
  • Spørsmål/svar

Det vil være mulighet for å stille spørsmål om konkurransen i løpet av møtet/befaringen. Alle spørsmålene blir notert skriftlig. Spørsmål kan også sendes innen 8.12.2017 kl. 12:00 til huntonstranda@arkitektur.no. Alle spørsmålene blir besvart skriftlig til alle via konkurransens hjemmeside www.arkitektur.no/huntonstranda senest en uke etter møtet (12.12.2017).

Vi anbefaler varme vinterklær og godt skotøy egnet for snø/isføre.

Send påmelding til befaringen på e-post til konkurransefunksjonær, huntonstranda@arkitektur.no innen mandag 4. desember 2017 kl. 10:00. Om man ikke har fått registrert seg, kan dette gjøres fram til befaringen. Deltakelse på befaringen er ikke obligatorisk for å kunne delta i konkurransen.

Mer informasjon om konkurransen finner du på konkurransens hjemmeside www.arkitektur.no/huntonstranda