Huntonstranda - Spørsmål og svar del 2

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 20.12.2017
Siden sist har det kommet inn to nye spørsmål. De er besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. Dette dokumentet blir oppdatert etterhvert som det kommer inn nye spørsmål.

Spørsmålene er besvart av Lars Engelien, plansjef i Gjøvik kommune og Gunn Elin Rudi, arealplanlegger i Gjøvik kommune.

Spørrefrist om konkurransen: Alle spørsmål  om konkurransen må sendes skriftlig til huntonstranda@arkitektur.no for at de skal bli besvart. Frist: 5.januar 2018.

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse (idekonkurranse) med innleveringsfrist: 16. februar 2018 kl. 12:00.

Lykke til og God jul.