Huntonstranda - Spørsmål og svar del 3

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 22.01.2018
Spørsmålene som ble sent inn innen fristen 5.januar har blitt besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe. Flere bilder er også lagt til i mappen.

Alle spørsmålene og svarene er samlet i ett dokument, med de nyeste spørsmålene og svarene nederst i dokumentet. 

Spørsmålene er besvart av Lars Engelien, plansjef i Gjøvik kommune og Gunn Elin Rudi, arealplanlegger i Gjøvik kommune.

Nytt i vedleggsmappen:

  • Bilder i bedre oppløsning er lagt til i vedleggsmappen. Disse kan fritt brukes i idekonkurransen.
  • Kart med oversikt over hvilke tomter kommunen eier markert i rødt er også lagt til.

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse (idekonkurranse) med innleveringsfrist: 16. februar 2018 kl. 12:00.