Huntonstranda - Spørsmål og svar fra oppstartsmøte og områdebefaring

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 20.12.2017
I forbindelse med den åpne, internasjonale idekonkurransen om utvikling av Huntonstranda i Gjøvik ble det arrangert oppstartsmøte og områdebefaring tirsdag 5. desember 2017. Her er svar på spørsmålene som ble stilt under møtet.

Spørsmål som kom inn under befaringen og oppstartsmøtet 5.12.2017 er besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

Spørsmålene er besvart av Lars Engelien, plansjef i Gjøvik kommune og Gunn Elin Rudi, arealplanlegger i Gjøvik kommune.

Presentasjonen som ble holdt på oppstartsmøtet er også lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

Spørrefrist om konkurransen: Alle spørsmål  om konkurransen må sendes skriftlig til huntonstranda@arkitektur.no for at de skal bli besvart. Frist: 5.januar 2018.

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse (idekonkurranse) med innleveringsfrist: 16. februar 2018 kl. 12:00.