Vedlegg og kartunderlag Huntonstranda/Gjøvik sentrum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.11.2017
Nå har Gjøvik kommune klargjort digitalt kartgrunnlag for konkurransetomten på Huntonstranda og en større del av Gjøvik sentrum. Mappen med bilder og vedlegg er også tilgjengelig for konkurransedeltakerne.

Vedlegg:
Link til konkurransens vedleggsmappe ligger nå klar på konkurransens hjemmeside.

Kartunderlag:
Siden dette er et såpass stort digitalt kartutsnitt er det viktig for Gjøvik kommune at rettighetene rundt bruk av kartet er i orden. NAL er derfor blitt enig med kommunen om at de konkurransedeltakerne som ønsker denne kartfilen må krysse av skjema for godkjenning av betingelser, og sende skjemaet på e-post til konkurransefunksjonær Birgitte Skjerve huntonstranda@arkitektur.no . Merk e-posten "Kartunderlag Gjøvik". De vil da få tilgang på den digitale kartfilen.

Skjema som det skal krysses av i ligger tilgjengelig under vedlegg på konkurransens hjemmeside, men kan også lastes direkte ned her

Illustrasjon: Screenshot fra kartunderlag Gjøvik sentrumScreenshot_KartgrunnlagScreenshot_Kartgrunnlag